Herstel betonnen fundering 22 woningen

In Mijdrecht aan de Dokter Schaepmanplantsoen trad bij 22 woningen corrosie van betonstaal op grote schaal (zogenaamde ‘betonrot’) op in de fundering. Alvorens er conclusies gevormd konden worden, moest er een inventarisatie gemaakt te worden van de hoeveelheid en de ernst van de situatie.

De situatie in kaart brengen

De opdrachtgever Woningcorporatie Groen West, kwam naar ons toe met het verzoek een visuele inspectie uit te voeren naar de zichtbare schades van de fundering waarbij zoveel mogelijk kruipruimtes gedurende  één dag visueel geïnspecteerd zijn om vervolgens een advies uit te brengen voor het herstel van de schades om de fundering zo te herstellen dat dezelfde kwaliteit wordt behaald als oorspronkelijk bedoeld. Daarnaast hebben wij ook onderzoek gedaan naar alternatieven zoals de optie “versterken met lijmwapening” en/of andere herstelmethoden.


Zowel voor inspectie als voor uitvoering van het betonherstel was het nootzaleijk toegang  onder de kruipruimte te vergroten.
Door de hoge grondwaterstand was ook bemalig noodzakelijk
.


Tijdens de  inspctie van de bleek dat de wapening voor meer dan 60 % was verdwenen

Conclusies trekken

De schades die we constateerden waren ernstig en moesten zeker hersteld gaan worden. Versterking middels lijmwapening was in dit geval geen optie omdat de vochtigheidsgraad te hoog was in de kruipruimtes waardoor de lijm niet goed kan hechten op het beton.

Ons advies

Als specialistisch betonreparatiebedrijf zijn wij bekend met verschillende methodes om betonschades te herstellen. In dit geval was spuitbeton aanbrengen de beste en de voor de opdrachtgever minst kostbare oplossing. Hierdoor worden geen plekken overgeslagen en worden eventuele toekomstige schades in de kiem gesmoord.

Optimale werkomstandigheden

Toen was er een oplossing, maar dan komt nog de uitvoering. Een uitdaging waarin veel voorbereidingen getroffen moesten worden en waarin de werkomstandigheden verre van optimaal waren.  Kruipruimtes waarin nauwelijks beweeg en werkruimte was moesten worden uitgezogen en verder waren er maatregelen nodig om droog te kunnen werken.


Bij een aantal funderingsbalken was de wapening door het vocht en ontbreken aan betondekking geheel verdwenen

Bestaande gegevens van de fundering berekeningen tekeningen en samensteling wapening ontbraken. Om een duidelijkbeeld te krijgen van welke krachten waar in de balken waar optraden Heeft Ervas de gehelen fundering in beeld gebracht. Hierdoor kon per doorsnede de spannining in de balk bepaald worden, waarmee een veilig en uitvoerbaar plan voor herstel kon worden ontwikeld. De praktische uitvoerbaarheid voor de mensen van Ervas speeld een grote rol bij het maken van de plannen.

Resultaat

Een fundering die weer voor lange tijd mee gaat en voldoende draagkracht biedt. Een uitdaging die wij zijn aangegaan en op zorgvuldige wijze hebben uitgevoerd.


Na uitvoering zijn de tuinen en straten in oorsprokelijke staat en zijn de wonigen naar te vredenheid aan groen west opgeleverd.