Inspectie

Beton behoeft onderhoud, dat zal u bekend zijn. Een betrouwbare partner bij advies en uitvoering bespaart veel problemen. Ervas is zo'n partner voor veel opdrachtgevers, al 40 jaar. We beginnen met een gedegen advies. Onze aanpak is als volgt:

Fase 1 :   Visuele inspectie van het  beschadigde constructiedelen.
Fase 2 :   Metingen aan het beschadigde constructiedeel.
Fase 3 :   Eventueel Laboratoriumonderzoek.
Fase 4 :   Analyse van de bevindingen en vaststellen van de schadeoorzaak.
Fase 5 :   Reparatieadvies, zogewenst in de vorm van een rapportage.

Inspectie  Boorkernen
Inspectie en onderzoek zijn belangrijke onderdelen van de betonrenovatie

Visuele inspectie

In de praktijk blijkt dat bij de visuele inspectie ter plaatse door een specialist al een groot deel van de schadeoorzaken en gevolgen en de eventuele te nemen maatregelen duidelijk worden.

  • Wat is de aanleiding van het onderzoek?
  • Wat is de aard en omvang van de constructie?
  • Wat is de aard en omvang van het te verrichten werk, doel van het onderzoek?
  • Zijn er bijzonderheden zoals schade of vochtproblemen?
  • Wat is de beste aanpak? Is er een budget?
  • Hoe is de bereikbaarheid?