Schadeanalyse

Nadat de Ervas specialisten een visuele inspectie hebben verricht, worden de bevindingen nader geanalyseerd.

Doel van de analyse
De uitkomst van de analyse zal antwoord moeten geven op ondermeer de volgende vragen:

  • Als er sprake is van schade: wat is de oorzaak, wat is de omvang en wat zijn de gevolgen?
  • Zijn er voldoende gegevens voorhanden of is nader onderzoek nodig? Zoals nadere metingen en/of laboratoriumonderzoek.
  • Wat is de beste aanpak (zowel technisch als economisch): werkmethoden, middelen, etc, gebaseerd op aanwezige problemen, materialen, bereikbaarheid, kosten. Volstaat onderhoud of reiniging of is ook reparatie nodig?

Schadebeeld verdient nader onderzoek
Een probleem bij schadeanalyse is dat bij veel schadeoorzaken gelijke uiterlijke schadekenmerken ontstaan. Scheuren kunnen bijvoorbeeld duiden op:

  • Overbelasting
  • Onvoldoende of roestende wapening
  • Uitdrogingskrimp
  • Nazakking van beton in het plastische stadium
  • Verhinderde vervorming
  • Sulfaatexpansie

Bij de analyse is dan meer informatie nodig over het scheurpatroon, de scheurwijdte en de plaats waar de scheuren voorkomen. Hetzelfe geldt voor afgesprongen betonschilfers of dekking, wat kan wijzen op vorst-dooizoutschade, het niet afwerken van glijverbindingen of corroderende wapening. Uitgesleten betonoppervlak kan wijzen op onvoldoende nabehandeling of onvoldoende betonkwaliteit.