Laboratorium onderzoek

Soms is laboratoriumonderzoek nodig om oorzaken te ontrafelen en meer antwoorden te krijgen. Welke onderzoeken vinden plaats in het lab?

 • Bepaling van het (calcium)chloridegehalte in beton
 • Onderzoek naar de mate van verdichting van de beton
 • Onderzoek naar (schijnbare) porositeit
 • Bepaling carbonatatiediepte
 • Bepaling scheurwijdte
 • Beoordeling van boorkernen
 • Bepaling van de homogeniteit en dichtheid van de beton
 • Bepalen van zoutgehaltes
 • Vaststelling volumieke massa
 • Bepaling van het vochtgehalte in beton
 • Proefopstellingen methodieken

De methodieken die Ervas toepast zijn uitvoerig getest in de praktijk en in proefopstellingen in het laboratorium. En nieuwe en herstel-methoden en -middelen blijven zich aandienen. We volgen ze op de voet, ook omdat ze vaak het begin zijn van innovatieve oplossingen.