Betonherstel Nokken Tribune NAC Stadion

Als eigenaar en beheerder van het Rat Verlegh stadion waar de thuisclub NAC speelt, is de gemeente Breda verantwoordelijk voor de techniesche staat van het stadion. Naar aanleiding van zichtbare doorbuiging en scheurvorming van de betonnen tribune elementen is door de gemeente Breda een diepgaand onderzoek ingesteld. Uit veiligheidsoverweging is direct aan Ervas International BV verzocht de desbetreffende tribune onderdelen veilig te onderstempelen.

Uit berekening van verschillende ingenieursbureaus bleek dat de liggers van de hoofdtribune niet voldeden aan de vereiste belasting. Na intensief overleg tussen alle partijen adviseerde Ervas een proefbelasting uit te voeren, om doorslaggevende zekerheid te krijgen. Hierbij werd de tribune daadwerkelijk fysiek belast, waarna het gedrag van de betonnen liggerconstructie op doorbuiging kon worden geanalyseerd.

De fysieke belasting op de betonnen liggers was voor de gemeente Breda aanleiding om Ervas per direct opdracht te verlenen tot totale onderstempeling van de hoofdtribune. Hierdoor konden de wedstrijden doorgaan en de bezoekers blijvend een veilige stadionplaats innemen.


Alle toegepaste oplegnokken vertonen scheuren in het beton, het gevolg van een hogere belasting dan van het originele ontwerp, waar men destijds van uit is uitgegaan. Door scheurvorming in de nok van de ondergelegen liggers bleek onderstempeling  een vereiste.

Samenwerking tussen ingenieursbureaus CCI de Boer en ABT vormde de onderliggende basis voor constructief herstel van de oplegnokken. Uit herberekeningen en onderzoeken op locatie bleken oplegnokken een tekort aan wapening te bezitten ten aanzien van de optredende belasting, waardoor scheurvorming in de nokken heeft kunnen ontstaan. 
 

Uit diverse opties die waren geopperd is uiteindelijk gekozen voor het aanbrengen van een extra bewapening in de bestaande nok. Gekozen is voor twee wapeningsstaven met doorsneden van 20 mm en een lengte van ca. 800 mm. Vanwege de kleine doorsneden waarin de constructie moest worden uitgevoerd en de hoeveelheid wapening is voor deze zgn.wapeningsduo-constructie gekozen. Nieuwe berekeningen van Ervas laten zien dat veiligheidsmarges van de wapeningsduo-constructie sowieso bestand is tegen mogelijk overbelasting. Dit om reden van de nok die relatief kleine doorsneden heeft, met veel wapening, die absoluut niet doorboord mogen worden. Ook misboren zou tot onherstelbare schade hebben geleid. Om tot een betrouwbare herstelconstructie te komen heeft Ervas de nokken ingescand en driedimensioneel in beeld gebracht. Op basis van genoemde werkwijze kunnen onze ingenieurs zuiver de boorlocaties bepalen en mogelijke risico 's volledig uitsluiten. Maar de praktijk gaat niet altijd op met de theorie. Ondanks de toepassing van een prefab constructie, waren de verschillen tussen de ligging van de bewapening en de nokken opmerkelijk groot. Ervas heeft op basis van de driedimensionale scan een continuewapening in beeld gebracht, om tot een herberekening te komen van de algehele herstelconstructie.
 

Voor het aanbrengen van de nieuwe wapening werd de constructie spanningsloos gemaakt, hierdoor kunnen de nieuwe- en bestaande wapening gezamenlijk de krachten opnemen. Een belangrijk gegeven hierbij is dat de optredende krachten tussen beton en wapening volledig worden overgebracht. Dit vereist een nauwkeurig, maximaal gegarandeerde verlijming. Om te bewijzen dat de toegepaste Ervas-constructie volledig en betrouwbaar functioneert, heeft de gemeente Breda verschillende testen laten uitvoeren. De bevinding van deze testen lieten zien dat de trekkrachten overeen kwamen met ca 500 bar wat neerkomt op ca 210KN. Dit is vele malen hoger dan de vereisten in de berekening.

Voetballen neemt een belangrijke maatschappelijke plaats in, in onze samenleving. Derhalve was het de gemeente Breda er alles aan gelegen om de ontstane commotie tot een goed einde te brengen. Door adequaat reageren van de Gemeente Breda en de  aanpak van Ervas International BV kunnen de NAC supporters weer veilig dansen en springen op de hoofdtribune.

Via een door Ervas ontworpen injectiesysteem zijn de ruimtes tussen boorgaten en wapeningsstaven volledig gevuld zonder luchtinsluiting ten behoeve van maximale indringing van de lijm.

Wij wensen NAC en zijn supporters een sportieve toekomst en danken de gemeente
Breda voor het vertrouwen in ons bouwkundig team.

ERVAS INTERNATIONAL BV