Graansilo's

De graansilo’s in de westelijke havens van Amsterdam zijn een markante verschijning. De silo’s krijgen, na lange tijd granen en zaden gehuisvest te hebben, een nieuwe bestemming: wonen en werken. Een drastische aanpak van het complex is daartoe noodzakelijk. Betonspecialist Ervas International is erbij. 

Voorbeeldproject Graansilo

De havens rond het Westerdok in Amsterdam ontstonden al aan het begin van de zeventiende eeuw. Perioden van bloei en neergang wisselden elkaar af. En ook de inzichten in het opslaan van granen en zaden. Zo ontstonden, iets meer dan een eeuw geleden, de bakstenen Silo’s met een totale inhoud van 16.730 ton!

Voorbeeldproject Graansilo

Na de Tweede Wereldoorlog was dat allang niet meer genoeg. Zo werd in 1952 een aanvullend, moderner graanpakhuis opgeleverd. Een sober en zakelijk betonnen complex met een capaciteit van nog eens 10.000 ton.

Voorbeeldproject Graansilo

Dit markante complex is op dit moment onderwerp in de trend haventerreinen te veranderen in woonwijken en pakhuizen in wooncomplexen. Dit in tegenstelling tot eerdere plannen de silo’s af te breken en te vervangen door torenflats. De silo’s worden ingrijpend verbouwd tot vrije sector woningen, huurwoningen en bedrijfsruimten.

Voorbeeldproject Graansilo

Ervas is door zijn specialisme nauw betrokken bij de werkzaamheden aan het betonnen silogebouw uit 1952. In de van oorsprong gesloten betonnen wanden worden uiteraard eerst verticale sleuven uitgezaagd om de toekomstige woningen van licht en een uitzicht te voorzien. Dan gaat Ervas aan de slag met het beton van een halve eeuw oud. 

Voorbeeldproject Graansilo

Op de gevel van het pand wordt 2.500 m2 spuitbeton aangebracht over de oude betonlaag heen. Deze laag van twee tot drie centimeter vergt verwerking van omstreeks 200 ton spuitbeton. Maar eerst wordt de oorspronkelijke bitumenlaag weggehaald en alle betonschade uitgehakt tot achter de wapening. Uiteraard voeren de medewerkers van Ervas alle rebound vanaf de steiger zorgvuldig af.

Voorbeeldproject Graansilo

Het spuitbeton heeft de door Ervas gegarandeerde hoge kwaliteit. Deze wordt verkregen door het aan te brengen onder hoge druk om de vereiste verdichting te krijgen. Het resultaat is een oersterke, keiharde betonlaag, die waterdicht is. Het oppervlak wordt afgewerkt door middel van afvlakken. Met een schuurband wordt de oude structuur weer verkregen: alsof je de afdrukken van de oorspronkelijke houten bekisting kunt zien. 

Voorbeeldproject Graansilo

Het werk van de mannen van Ervas is van alle kanten te bewonderen. Het monumentale pand zal met zijn betonnen aangezicht nog lang over het IJ en het Westerdok uitzien.