Bijenkorf Rotterdam

Bezoekers van de Bijenkorf in Rotterdam kunnen gewoon hun auto’s parkeren terwijl de parkeergarage door Ervas geheel onderhanden wordt genomen. Jarenlang doorlekken van water vanaf het dak heeft het beton behoorlijk aangetast. De garage dateert uit de zeventiger jaren. Ervas gaat de garage te lijf met elektrochemische betonherstelmethoden.

Bijenkorf project

Op het eerste gezicht kun je weinig zien van de ernst van de schade. Hier en daar een roestvlek, hier en daar wat beton dat naar beneden is gevallen.

Bijenkorf project Bijenkorf project

Toch zorgelijk genoeg voor BAM-NBM Planadvies, namens Vendex beheerder van de garage, om de staat van het beton nader te laten onderzoeken.

E.L. van Lenteren van Ervas International noemt deze vorm de ernstigste aantasting die je kunt hebben. Op het dak is gladheid bestreden met zout. Het gevolg is dat het lekwater in de loop der jaren het zout door de garage heeft verspreid. Gevolg: chloride in het beton, dat van binnen uit zijn verwoestende werk doet. Het is pas te constateren als er roestvlekken aan het oppervlak komen.

Bijenkorf project

Chloride schade
Schade veroorzaakt door chloride staat ook wel bekend als 'betonrot'. In feite treedt er echter schade op aan de wapening. De aanwezigheid van chloriden leidt tot aantasting van de beschermende passiveringslaag op de wapening, waardoor excessieve corrosie een kans krijgt en zowel de wapening als het beton ernstig kunnen beschadigen.

Bijenkorf project

Onderzoek
Ervas constateerde in een uitgebreid onderzoek dat de middensectie van de hoofdconstructie zwaar was aangetast. Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de ernst, omvang en corrosiesnelheid van de wapeningaantasting. Hiervoor is een elektronische methode gebruikt, waarbij de snelheid en corrosie potentialen objectief kan worden gemeten.

Bijenkorf project

Uit het onderzoek is vast komen te staan dat traditionele reparatie methoden niet zinvol waren. Geadviseerd is te kiezen voor een herstelmethode middels kathodische bescherming met een opgelegd potentiaal. Daartoe zijn gaten in het hart van de betonbalken geboord waar titaananodes zijn aangebracht. Zo staat op de wapening zogenaamde 'opgelegde stroom'.

Schematische weergaven Kathodische bescherming met opgelegd potentiaal

Bijenkorf project

1: Transformator/gelijkrichter
2: Meet en regelapparatuur
3: Koolstof inboor anode
4: Kathodeverbinding op wapening
5: Anode verbinding
6: Beton elektrolyt

Door op deze manier elektronen in de wapening te brengen wordt het potentiaal van het staal verlaagd waar door er geen corrosie meer kan plaats vinden. Het wapeningsstaal wordt met behulp van een gelijkspanningsstroom kunstmatig negatiever gehouden waardoor het staal van anode tot een kathode wordt gemaakt.

Bijenkorf project

De chloride-ionen stromen naar de anode, waardoor de concentratie chloride aan de wapening afneemt. Kathodische bescherming stopt het proces van aantasting van de wapening en werkt preventief.

Bij al ontstane wapeningsschade herstelt deze methode de functie van de wapening niet. Daarom is een combinatie met herstelmethoden noodzakelijk. Daarna werkt het preventief. Het is een permanent geïnstalleerd systeem, dat blijvende controle behoeft.

Bijenkorf project

De beschadigingen zijn door de mensen van Ervas uitgehakt en planmatig hersteld. Eén van de randvoorwaarden was dat het feitelijk gebruik van de constructie - het parkeren - ontzien moest worden. 10 jaar garantie en een levensduur verwachting van ca 60 jaar. Daarom heeft Ervas gekozen voor de beste producten en kwaliteitscontrolevan Corrpre engineering.

Na betonherstel en het aanbrengen van het Kathodische bescherming systeem, is de garage in zeer vriendelijke kleuren geschilderd waardoor een fraai ogende parkeergarage is ontstaan waar het winkelend publiek van de Bijenkorf  met plezier de auto parkeert .