Gevelplaten vervangen mediapark

Een gebouw kan ‘slijten’ en we weten vaak niet in welke mate als het niet wordt onderzocht. Zo heeft Ervas voor TCN het Mediacentrum gebouw op het Mediapark in Hilversum een uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van de gevel. Het onderzoek mondde uit in een proefproject. Een voorbeeld van hoe Ervas vooral is gericht op oplossingen.

Het onderzoek was er vooral op gericht een beeld te krijgen van de risico’s, uitgezet in te tijd. En wat de gevolgen zijn van verschillende manieren van handelen: van niets doen tot en met alles vernieuwen. Bij het uitgebreide onderzoek van het Mediacentrum gebouw bleek dat alle galerijplaten niet optimaal meer waren, wat om een nadere inspectie vroeg. Uiteindelijk bleek dat één plaat in een zodanige kritische staat was dat hij vervangen moest worden. Van de overige galerijplaten aan de gevel is gedetailleerd de conditie in kaart gebracht.

Voor het vervangen van de betrokken plaat is door Ervas een speciale methode ontwikkeld. Deze methode dient tevens als proefproject in het geval in een later stadium meer platen vervangen moeten worden.

  

De gevel ter plekke van de betrokken plaat was slecht bereikbaar, omdat ondergronds een parkeergarage aanwezig is, die bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwkraan onmogelijk maakt. Gekozen is om een zogenaamde ‘ver-reiker’ zodanig uit te rusten, dat de plaat van een betrekkelijke afstand gepakt en weer teruggezet kon worden.

 Wel moest de onderliggende garage voorzien worden van stempels om de krachten op te vangen.

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Om bij de gevel te komen is bovendien een balkenconstructie als rijweg aangelegd. De galerijplaat is ontdaan van de natuursteen bekleding, losgemaakt en door deze ‘ver-reiker’ opgetild en weggedraaid. Met een vrachtwagen is deze afgevoerd. Het plaatsen van de nieuwe plaat gebeurde in omgekeerde volgorde.