Oplossingen

Herstel van schade kan nodig zijn om meerdere redenen: bereiken of consolideren van een veilig gebouw, verbetering van het aanzien van het gebouw, voorkomen van toename van schade en verbetering van de levensverwachting van een gebouw zijn echter veelgebruikte argumenten om schade te herstellen. Op de oorzaken wordt uitgebreid ingegaan onder bovenstaande button “Inspectie". Op dit deel van de site gaat het over het herstel van geconstateerde schade.

Waarom Ervas?
Ervas heeft niet alleen 30 jaar ervaring met reinigen en beschermen van gevels, maar ook met het herstellen van gevels.  En dat van velerlei materialen. In woningen, gebouwen en monumenten. In toenemende mate weten eigenaren, beheerders en aannemers de kennis, kunde en ervaring van Ervas op dit terrein te vinden, om tot een gedegen, kosteneffectief en duurzaam herstel te komen.

Informatie per gevelmateriaal
De aanpak van herstel vergt inzicht in de oorzaken, de constructie en de toegepaste materialen. Dat inzicht is bij Ervas ruim voor handen. De te kiezen herstelmethode is afhankelijk van het aanwezige gevelmateriaal. Vaak is er een combinatie van materialen toegepast in de gevel. Elk materiaal vraagt echter om een eigen benadering.

Via de buttons links kunt u nadere informatie over de verschillende gevelmaterialen en hun respectievelijke herstelmethoden verkrijgen, zoals:

 • Constructief herstel
 • Injecteren van beton en metselwerk
 • Repareren van scheuren
 • Steen restaureren en repareren
 • Voegen en hakken
 • Verankeringen aanbrengen en herstellen
 • Dilataties aanbrengen en herstellen
 • Repareren en aanhelen van natuursteen
 • Restaureren van Monumentale gevels
 • Toog- en boogconstructies
 • Optrekkend vocht injectie

Elders op deze site, bij betonrenovatie, wordt nader ingegaan op:

 • Reparatie van beton
 • Galerijen
 • Balkons
 • Hekwerken