inspectie, analyse en rapportage

Ervas kan voor u het nodige onderhoud en de eventuele renovatie van de gevels uitvoeren.
Gevelonderhoud bestaat bij Ervas uit de volgende specialismen:

 • Gevelreiniging (reinigen, stralen)
 • Gevelherstel (reparatie, vervanging)
 • Gevelconservering (coatings, preventie)

Op al deze deelterreinen is Ervas al ruim 30 jaar de specialist. Zowel op het gebied van advies als in de uitvoering.

Indien niet duidelijk is welk onderhoud de gevel op dit moment behoeft, is een inspectie aan te bevelen. Ervas heeft kennis, ervaring en apparatuur in huis om die inspectie voor u te verrichten. Voor vele soorten gevels en voor een scala aan bouwmaterialen.

Worden tijdens de inspectie gebreken ontdekt, dan verricht Ervas een nadere analyse over de oorzaken en achtergronden om tot het juiste reparatie-advies te kunnen komen. Maar ook indien er geen problemen zijn is het zaak om de juiste onderhoudstechnieken en methoden vast te stellen. Ook indien preventief gewerkt wordt.

De bevindingen worden tenslotte in een heldere rapportage samengevat en voorzien van een advies en een begroting.

 • Inspectie
  • De eerste stap is in de meeste gevallen een visuele inspectie ter plaatse door een specialist. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de te nemen maatregelen en de eventuele schade-oorzaken en gevolgen dan reeds duidelijk wordt. Zoveel mogelijk informatie wordt verzameld, waarbij ondermeer de volgende zaken aan de orde kunnen komen:
  • Wat is de constructie?
  • Welke bouwmaterialen zijn toegepast? Metselwerk, aluminium, natuursteen
  • Welke soort baksteen, natuursteen en voegwerk is gebruikt
  • Wat is de vervuilingsgraad en samenstelling van het metselwerk
  • Wat is de aard van het te verrichten werk
  • Is sprake van algenaanslag, inwerking van luchtvervuiling en andere vervuiling, roetresten na brand, graffiti, verzakkingen, scheuren etc.
  • Wat is de omvang van het te verrichten werk
  • Zijn er bijzonderheden zoals schade of vochtproblemen?
  • Wat is de beste aanpak?
  • Hoe is de bereikbaarheid?
 • Tijdens de inspectie worden uiteraard tevens de wensen van de opdrachtgever geïnventariseerd, zoals:
  • Speciale wensen over het uiterlijk van de gevel (uitstraling, monument,etc.)
  • Beperking van mogelijke overlast
 • Aanvullend kunnen ter plaatse metingen worden verricht zoals vochtpercentages, penetratiehoogtes, voegdieptes,etc.
 • Analyse
  Vervolgens worden de bevindingen geanalyseerd. Eventueel beschikbare bouwtekeningen helpen indien constructieve schade geconstateerd is. Het probleem en de achterliggende oorzaak wordt ontrafeld. Voor meer informatie over schade-analyse, klik op nevenstaande button.
 • Advies en rapportage
  In de meeste gevallen kan dan een onderbouwd advies over de te nemen maatregelen worden opgesteld. Wat is de meest efficiënte techniek of reinigingsysteem om in dit geval het beste resultaat te bereiken? In sommige gevallen zijn nadere metingen en onderzoek nodig, zoals echoscopisch of laboratorium onderzoek. Of aanvullende boormonsters om de aanwezigheid van zouten te traceren.
 • Het advies wordt in een heldere en bondige rapportage samengevat. Geadviseerde werkmethoden, bereikbaarheid, tijdsaspecten en eventuele alternatieven komen aan de orde.
 • Prijsopgave
  Tenslotte wordt een vrijblijvende begroting voor het onderhoud of herstel aan het advies gekoppeld. Ervas adviseert en voert uit.

Indien nadere metingen en onderzoek noodzakelijk blijken, wordt daarvoor tevoren prijsopgave verstrekt.

Wilt u over bovenstaande meer weten? Klik dan op linker buttons of neem contact op met een van de Ervas specialisten