Analyse

Analyse van de onderhoudsstaat van gevels

Nadat de Ervas specialisten een visuele inspectie hebben verricht, worden de bevindingen nader geanalyseerd. De uitkomst van die analyse zal in een rapportage of offerte worden vastgelegd en antwoord moeten geven op ondermeer de volgende vragen:

  • Volstaat onderhoud, reiniging of is ook reparatie nodig?
  • Als sprake is van schade: wat is de oorzaak, omvang en de gevolgen?
  • Wat is de beste aanpak (zowel technisch als economisch): werkmethoden, middelen, etc, gebaseerd op aanwezige problemen, materialen, bereikbaarheid, kosten.
  • Zijn voldoende gegevens voorhanden of is nader onderzoek nodig? Zoals proeven. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opzetten van een proefvak of aan laboratoriumproeven naar de vervuilingsgraad en/of de poreusheid van het vervuilde materiaal

Voor gevelreiniging en bij preventief werk zoals gevelconservering lijkt de analyse eenvoudig, maar ook daarvoor geldt dat een goede analyse van de situatie en de te kiezen werkmethoden en middelen van essentieel belang zijn voor het resultaat. Bij schade geldt datzelfde maar zullen ook de oorzaken en gevolgen nader geanalyseerd dienen te worden. Problemen kunnen zowel oorzaak als gevolg zijn. Bovendien komen problemen vaak tot uitdrukking op een andere plaats dan waar deze veroorzaakt worden. Een goede analyse van de situatie is de basis voor een effectief onderhoudsplan.

Ervas kan die analyse voor u verrichten. Daaruit volgt dan een onderbouwd advies, vastgelegd in een rapportage en gekoppeld aan een begroting. Ervas neemt desgewenst ook de verantwoording van de uitvoering op zich. Een team van goed opgeleide specialisten staat voor u klaar om het totale gevelonderhoud van a tot z voor u te verrichten. Ervas is een volwaardige partner in gevelonderhoud.

Op dit deel van de site (zie de buttons hierboven) wordt uitgebreid nader ingegaan op de volgende onderdelen van gevelonderhoud:

  • Gevelreiniging
  • Gevelherstel
  • Gevelconservering

Via linker buttons kunt u meer informatie inzien over:

  • Schade-oorzaken
  • Laboratorium onderzoek
  • Rapportage