Muiderkerktoren Amsterdam - Renovatie Timpaan

In 1989 is de Muiderkerk door brand getroffen. Door deze brand is de kerk uit 1892 verwoest met uitzondering van de kerktoren. Onder meer omdat deze buurt weinig markeringspunten heeft besloot men toendertijd de toren en een deel van de voorgevel te handhaven en slechts ter plaatse

Muiderkerktoren Amsterdam - Timpaan renovatie    Muiderkerktoren Amsterdam - Timpaan renovatie
Timpaan in slechte staat aangetroffen

van het voormalige kerkgebouw nieuwbouw te plegen.

Architectenbureau J. van Stigt heeft een plan gemaakt voor de renovatie en herontwikkeling van de toren, in het plan is er ruimte voor 7 verdiepingen van ieder ca. 25 m² vloeroppervlak. Van de 7 verdiepingen zijn er 4 bestaande verdiepingen en worden er 3 nieuwe tussenverdiepingen gerealiseerd.

Wat dit project extra bijzonder maakt is dat dit project een leerlingen bouwplaats wordt. Samen met een leermeester en leerlingen van Bouwtalent en SSP Amsterdam wordt dit project gerealiseerd. Niet alleen de realisatie wordt door leerlingen/stagiaires gedaan, ook de ontwikkeling, ontwerp, voorbereiding etc. wordt door leerlingen uitgevoerd.

Voor de handmatige renovatie van de timpaan boven de entree is door de eigenaar en opdrachtgever bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV besloten Ervas International in te schakelen. Via oude archiefbeelden is de timpaan door onze specialist weer in ere hersteld.

Muiderkerktoren Amsterdam - Timpaan renovatie    Muiderkerktoren Amsterdam - Timpaan renovatie
Het 'kunstenaars' gereedschap...                    ...en de trotse kunstenaar.

Muiderkerktoren Amsterdam - Timpaan renovatie
Timpaan weer in ere hersteld