Wapening

We hebben ons gespecialiseerd in het aanbrengen van lijmwapening in nieuwe en bestaande constructies. Lijmwapening wordt aan de buitenkant van de constructie aangebracht. Bij nieuwe constructies passen we soms ook glasvezelwapening toe; de glasvezelstaven zijn sterk genoeg om (gedeeltelijk) als vervanging van stalen wapening te dienen. 

Over lijmwapening en glasvezelwapening leest u meer op de pagina lijmwapening. Klik hier om er direct naartoe te gaan. 

Wanneer lijmwapening?

  • Een verandering in het bouwwerk: er zijn openingen in vloeren en balken nodig waardoor er op de resterende oppervlakte een hogere belasting komt. 
  • Gebruik van het bouwwerk verandert, bijvoorbeeld van kantoorgebouw naar bibliotheek. De bestaande vloer moet versterkt worden.
  • De gebruikte bouwmaterialen zijn verouderd.
  • Er is betonrot, al dan niet met corrosie van de wapening.
  • De bouwvoorschriften met betrekking tot het draagvermogen of tot de gebruikslasten zijn gewijzigd.
  • Voor- of na-gespannen kabels zijn per ongeluk doorgesneden.
  • Brand heeft delen van het gebouw vernietigd.
  • Er hebben zich grote trillingen voorgedaan. 

Ervas koolstofvezels kunnen gebruikt worden voor het naversterken van gewapende betondelen om de dragende capaciteit te verhogen van belaste elementen. Afhankelijk van het te versterken materiaal, de vorm en de te bereiken sterkte zijn verschillende typen versterking mogelijk.

Wanneer glasvezelwapening?
Glasvezelwapening kan worden ingezet bij nieuwbouw, als gedeeltelijke vervanging van stalen wapening. Stalen staven zijn een effectieve en kosten-efficiënte wapening van beton, maar zijn helaas vaak onderhevig aan roest, bijvoorbeeld door inwerking van chloride-ionen. Dat komt met name voor wanneer het beton in contact komt met zeezout of dooizout. 

Kijk op het het specialisatie gedeelte lijmwapening op deze website, om meer (technische) informatie over deze techniek te verkrijgen. Klik hier om uitgebreid verder te lezen over dit product.

Wapening