Het ambacht van beton repareren

Betonreparatie zien wij als een ambacht. Ons team kent specialisten die ieder op hun eigen gebied meester zijn. Lees hier meer over enkele van onze specialismen.

Aangieten van een betonconstructie
Bij het herstellen van betonnen constructies kunnen gietmortels ingezet worden. Ervas gerenommeerde gietmortels zijn toepasbaar voor het ondergieten en ondersabelen van reparaties aan alle mogelijke bouwgerelateerde constructies. Voorbeelden zijn toepassingen op gebied van constructieve verbindingen tussen fundament en staal, alsook respectievelijke betononderdelen bij montage van machines, staalconstructies, prefab-betondelen etcetera.
Betonreparatie van een console
Reparatie van consoles is specialistenwerk! Ondeskundig herstel leidt onherroepelijk tot een beperkte levensduur. Alleen erkende bedrijven zoals Erva zijn bij wet gemachtigd om bouwkundige constructies als deze te beoordelen. Nergens komen trek- en drukspanningen in één element zo dicht bij elkaar als in een console. Als er niet juist gerepareerd wordt, neemt de spanning verder toe en de console is dan vaak niet gerepareerd maar juist dubbel verzwakt.
Betonreparatie kolommen
Kolommen hebben als dragend onderdeel in een bouwconstructie de nodige spanningen te verdragen. Ook hier geld dat er eerst een gedegen plan gemaakt moet worden voordat een reparatie wordt uitgevoerd. Alleen dan is reparatie veilig en constructief. We hebben ervaring met een diversiteit aan schades en werkmethoden als het gaat om kolommen. Voorbeelden zijn aanrijschades, stortschades in nieuwbouw, wapeningschade, geringe betondekking en het op druk zetten van bestaande herstelde kolommen.
Onzichtbaar betonherstel
Ervas repareert haar schades nagenoeg onzichtbaar. Bewust van de hoge eisen die men stelt bij betonreparatie aan monumenten, bestaande en nieuwbouw, staan wij keer op keer voor de uitdaging goed werk af te leveren. Naast degelijk en vast reparatiewerk is de afwerking minstens zo belangrijk. Voor het samenstellen van mortels op kleur, structuur en afwerking zit u bij ons goed. Naast het inzichtelijk brengen van de schades zoeken wij ook de oorzaak van de betonschades tot op de bodem uit. Dit resulteert automatisch in een langetermijnoplossing.
Reparatie schoonbeton
In bestekken en richtlijnen worden steeds vaker eisen opgenomen die betrekking hebben op het aangezicht van beton, oftewel zogenaamd 'schoonbeton'. Beton is geen grauwgrijs product, beton is een aanzichtbepalend product! Vandaag de dag levert men beton af in de moeilijkste vormen, ingewikkeldste structuren en een ongekend scala aan kleuren. Dat tijdens dit proces het gewenste eindresultaat altijd bereikt wordt is een utopie. Immers is er geen weg meer terug na het verharden van de betonsamenstelling. Ook voor het herstellen van schoonbeton zijn we uw partner.
Herstel betongevels
Een gevel met uitstraling is hét visitekaartje van de onderneming of eigenaar. Een niet goed onderhouden gevel wekt een negatief gevoel op bij uw bezoekers. We repareren en ondervangen de oorzaak op het gebied van schades aan betonelementen of geheel uit beton samengestelde gevels. Afbreuk, scheuren, druipsporen, roestvlekken, blootliggende wapening: ze nodigen ons uit om de gevel weer in perfecte staat te herstellen.
Herstel bordessen, terrassen, galerijen en balkons
Elementen als bordessen, terrassen, galerijen en balkons zijn extra kwetsbaar voor weersinvloeden. De horizontale en vaak onoverdekte ligging vormt het oppervlak al snel een opvang voor hemelwater. Het afvoeren van hemelwater is belangrijk, nog belangrijker is de waterdichtheid van het oppervlak. Wij kijken met het oog op de toekomst en hebben voor u een oplossing met een levensverwachting van 30 jaar.
Herstel doorhangende balkons
Balkons met een isokorf-systeem worden veel toegepast in de nieuwbouw, vaak om de architectonische waarde te verhogen. De balkons worden zonder uitwendige ondersteuning ontworpen en hangen “vrij” aan de gevel. Bij onjuiste uitvoering is de kans op doorhangen aanwezig. Het doorhangen wordt opgemerkt, zodra het hemelwater aan het uiteinde van de balkonvloer ligt. Ervas heeft de kennis en kunde in huis dit probleem in de realisatiefase en ook in de fse van bewoonde bouw op lossen.
Betonreparatie monumenten
Niet iedere aannemer mag zonder meer een monument renoveren. Bekwaam personeel, vakmanschap en gevoel voor monumentale waarde in alle gelederen van de onderneming is een vereiste. We renoveren monumenten met uiterste zorg en precisie. Wij zijn ons ervan bewust dat geen renovatietraject van een monument verloopt zoals het vooraf in kaart is gebracht. Naast het lopende werk verlangen onvoorziene gebreken een snelle oplossing. Onze ingenieurs denken met u mee en streven er samen met onze vakmensen op de werkvloer naar om het monument weer in volle glorie te herstellen.
Betonmortels
Voor reparatie zijn zeer veel verschillende reparatiemortels beschikbaar, elk met hun specifieke voordelen en toepassingsgebied. De mortelspecie moet afgestemd zijn op de plaats en omvang van de te repareren plek.