Oppervlakte bewerken

Oppervlaktegerichte bewerking

Met oppervlaktegerichte bewerking bedoelen we het verwijderen van een betonlaag van 2 tot 10 mm. Dit moet in sommige gevallen gebeuren om te zorgen dat het reparatiemateriaal goed hecht. We verwijderen losse delen en scheidingslagen (verflagen, oliën, vetten, bekistingsoliën, stof, roest). Afhankelijk van de situatie stralen we of reinigen we de oppervlakte. Lees hieronder enkele voorbeelden van oppervlaktegerichte bewerking.

Gritstralen
Bij deze techniek worden, met behulp van perslucht, harde scherpe deeltjes tegen het oppervlak geblazen. Meer informatie over deze techniek is te vinden bij het onderdeel gevelonderhoud in het hoofdmenu. 

Waterstralen
Als alternatief op gritstralen kan met waterstralen gewerkt worden, waarbij we de keuze hebben uit verschillende technieken. Meer daarover is te lezen bij het onderdeel gevelonderhoud. 

Frezen
Dit is een techniek die vooral wordt gebruikt voor oppervlaktebewerking van vloeroppervlakken. Bij frezen wordt een laag beton door middel van draaiende beitels evenwijdig aan het oppervlak weggesneden. De diepte is beperkt tot maximaal 8 mm en instelbaar.

Boucharderen
Ook dit is een techniek die vooral wordt gebruikt voor oppervlaktebewerking van vloeroppervlakken: hamers slaan loodrecht op het oppervlak waardoor het wordt verbrijzeld. De diepte is minder goed instelbaar en wordt bepaald door de zwaarte van de machine en de sterkte van het betonoppervlak.

Vlamstralen
Bij vlamstralen wordt het oppervlak kort en sterk verwarmd, waardoor een sterke uitzetting van het bovenste laagje verbrijzeling en afschilfering tot gevolg heeft. Deze techniek wordt in de betonreparatie weinig toegepast, onder meer wegens de gevaarlijke invloed op de wapening.

IJsstralen
Stralen met ijskorreltjes of koolzuurkorreltjes maakt dat het oppervlak plotseling afkoelt waardoor scheurtjes ontstaan en losse deeltjes weggeslagen worden.

Dieptegerichte sanering
Bij dieptegerichte sanering wordt dieper in het beton ingegrepen. Dat kan nodig zijn als de wapening dieper ligt en deze blootgelegd moet worden. Bij deze methoden kan sprake zijn van constructief ingrijpen, waardoor bijvoorbeeld onderstempelen nodig is om na bewerking de oorspronkelijke draagkracht te herstellen. We zetten deze methode bijvoorbeeld in wanneer we een met chloride besmette laag beton willen verwijderen.

Hakken en slopen
Handmatig hakken, met een bikhamer, wordt alleen toegepast voor zeer kleine plekken. In de meeste gevallen wordt gehakt met pneumatisch (compressor) of elektrisch gereedschap. Het is zwaar en geluidsintensief werk, waarbij we alert moeten zijn op onnodige beschadiging van de wapening. 

Bewerken oppervlak
Bewerken oppervlak