Water in kelder of kruipruimte

Een vochtige kruipruimte kan een muffe lucht in de woning veroorzaken doordat schimmels zich op het hout en op de wanden en vloeren vastzetten. Door ventilatie te verbeteren kunnen we al veel van de overlast wegnemen, maar soms is dit niet afdoende: er staat water in de kelder of kruipruimte door een hoog grondwatersspiegel. Een oplossing is om de bodem van de kruipruimte vochtvrij te maken en te isoleren waardoor de luchtvochtigheid afneemt en de levensduur van de (houten) vloer wordt verlengd. De bodemafsluiting verhoogt tevens de isolatiewaarde en kan een besparing op de energiekosten geven

Kruipruimtes met verkeerd aangesloten of lekkende riolen kunnen voor extreme stank overlast zorgen.