Bodemafsluiters

 • Ervas help u bij de juiste keuzen van uw bodemafsluiting.
 • Wij zijn niet gebonden aan merk en type.
 • Meer dan 100.000 m2 ervaring in uitvoering.
 • Door Kennis en ervaring een bewezen resultaat in drogewoningen
 • Uitvoering van kleine en grote projecten.

Bodemafsluiters
Vochtwering en warmte-isolatie in Kruipruimten

Een vochtige kruipruimte kan leiden tot een muffe geur in huis, tot beschadiging van vloeren en energieverlies. Een goede ventilatie kan al veel effect hebben, maar als de grondwaterspiegel hoog staat is dat niet voldoende.

Gelukkig zijn er verscheidene mogelijkheden om de bodem van de kruipruimte vochtvrij te maken en tevens goed te isoleren. Een isoleerde laag in de kruipruimte geeft naar de bovenliggende vloer een behaaglijk gevoel. Bodemisolatie van de kruipruimte, eventueel in combinatie met extra vochtwerende maatregelen, kan tevens een flinke besparing op de energierekening geven. Verminderen van energieverbruik is ook goed voor het milieu. Voor deze maatregelen zijn in de meeste regio’s subsidies verkrijgbaar. De vochtwerende oplossingen van ERVAS verhogen tevens de isolatiewaarde. De isolatiewaarde (R-waarde) hangt niet alleen af van het soort, maar ook van de dikte van het toegepaste isolatiemateriaal. Isolatie van de vloer zelf heeft over het algemeen weinig effect op vochtwering. Minder vocht in de kruipruimte echter verlengt de levensduur van een (houten) vloer en leidt tot minder vocht in de woonruimte. Als vochtwering specialist gaan wij hier verder in op isolatie van de bodem van de kruipruimte.

Bodemafsluiters 1 Bodemafsluiters 2

De isolatie mogelijkheden:

Ervas biedt meerdere alternatieven. Als isolatiemogelijkheden zijn beschikbaar:

 • Schelpen
 • Schuimbeton
 • EPS (‘piepschuim’) of Polystyreen in zakken of als losse chips en Thermokussens
 • Thermische folie
 • kleikorrels, steenwol, PUR

De keuze
De keuze van materiaal en methode hangt sterk af van de hoogte van de kruipruimte en van het te bereiken resultaat. Een lage kruipruimte (<30 tot 35 cm onder de balken), is onvoldoende toegankelijk voor uitvoerend personeel. Isoleren is dan mogelijk door via een of meerdere luiken in de vloer isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte te spuiten. Bij sommige methoden kunnen leidingen dan onbereikbaar worden. Is de hoogte groter, dan zijn meer methoden beschikbaar. Als u alleen de bodem gaat isoleren, heeft u een veel dikkere isolatielaag nodig dan wanneer u ook het ‘opgaand werk’ (de muurtjes) isoleert. Ervas kan voor u beide isoleren.

SCHELPEN
Schelpen zijn uitermate geschikt voor bodemisolatie en vochtwering. Door het aanbrengen van een minimaal 32 cm droge laag schelpen in de kruipruimte wordt de verdamping van het grondwater aanzienlijk gereduceerd.  Hierdoor wordt het vochttransport vanuit de kruipruimte naar de woning tot een minimum beperkt. Het droge klimaat voorkomt tevens schimmelvorming en stank. De ventilatie van de kruipruimte kan dankzij de schelpen tot een minimum worden beperkt. Bij juiste toepassing wordt aan een eis voor de Energiepremie voldaan. Het betreft een natuurlijk materiaal dat tevens stank, ongedierte en schimmelvorming helpt voorkomen. ERVAS ISOSCHELP met uitstekende milieu technische en vochtregulerende aspecten is een van de meest door Ervas toegepaste bodem afsluitingen. De resultaten zijn naar alle tevredenheid van bewoners en eigenaren. Voor uitgebreidere informatie klikt u hier.

Bodemafsluiters 3

SCHUIMBETON
Schuimbeton is een ‘luchtig’ soort beton. Het isoleert 10 keer beter dan grindbeton. Het bevat cement en zand. Als u de bodem van de kruipruimte na het isoleren wilt kunnen blijven belopen, is schuimbeton een goede keus. Als leidingen, afvoerpijpen of kabels in de kruipruimte bereikbaar moeten blijven, is schuimbeton ook een goede optie, zolang de betonlaag onder de leidingen blijft. De winning hiervan tast plaatselijk het landschap aan. Zie voor uitgebreidere informatie nevenstaande button.

EPS, POLYSTYREEN (zakken of chips)
EPS: bolletjes of stukjes ‘piepschuim’. Chips van EPS worden los in de kruipruimte geblazen. Als leidingen, afvoerpijpen of kabels in de kruipruimte bereikbaar moeten blijven, zijn zakken met piepschuim een goede optie.

EPS heeft een grote isolerende werking; een laag van slechts 5 centimeter is nodig om in aanmerking te komen voor energiepremie. EPS is gemaakt van aardolie, een niet-vernieuwbare grondstof. Aan EPS zijn vaak brandvertragers toegevoegd om de materialen brandveiliger te maken. De meeste brandvertragers zijn slecht afbreekbaar in het milieu. EPS met brandvertragers wordt (internationaal) aangeduid met EPS-SE.

De voordelen van EPS:

 • zeer laag gewicht, de ondergrond wordt niet extra belast
 • grote isolatiewaarde, al bij een geringe dikte wordt een isolatie waarde bereikt die in aanmerking komt voor energiepremie
 • recyclebaar, voor een beter milieu
 • toepasbaar in kleine ruimten

Sommige chips zijn gemaakt uit gerecycled polystyreen. Deze zijn inert en bestand tegen vocht, schimmels en humuszuren. De chips hebben gesloten cellen en blijven daardoor goed op water drijven. Het materiaal wordt geleverd in zakken van 500 liter of als bulktransport tot 120 m3 per vracht. Ventilatie is niet perse nodig. Ter illustratie: het werkt als een vaatwasser. In een vaatwasser worden de kopjes droog ondanks dat er niet geventileerd wordt. Dat komt omdat de natte kopjes warm zijn en de bodem van de vaatwasser koud. Het vocht van de kopjes migreert daardoor naar de bodem alwaar het condenseert. Hoe groter het temperatuurverschil tussen de kopjes en de bodem des te sneller de kopjes droog zijn. Dat geldt ook voor een kruipruimte. De bodem van een geïsoleerde kruipruimte is altijd koel omdat de onderliggende aarde het gehele jaar een temperatuur van 10 tot 12°C heeft. Naarmate de isolatielaag tussen de koude bodem en de bovengelegen vloer dikker is zal ook het temperatuurverschil groter zijn. Dus hoe dikker de isolatie des te droger de kruipruimte. Dit geldt ook als er op de bodem een laag water staat, want het condenseren gaat gewoon door omdat de chips naast goed isoleren ook goed vochtige lucht doorlaten.

Bodemhygrolatie (folie)
De meeste PE en PVC folies hebben onvoldoende warmte-isolerende werking. Bodemhygrolatie is een bijzondere vorm van noppenfolie, die wel thermisch isoleert. De folie is gevuld met thermoparels. De folie wordt gebruikt om de bodem van de kruipruimte af te dekken, waardoor vocht en koude buiten de kruipruimte worden gehouden. De folie blijft drijven op (grond)water.

Kleikorrels, steenwol, pur
Geëxpandeerde kleikorrels bestaan uit gebakken kleikorrels die veel lucht bevatten en daardoor warmte-isolerend zijn. Als vochtwerende maatregel is de werking onvoldoende. Dat geldt tevens voor PUR en Steenwol. Deze maatregelen worden daarom door ons niet aanbevolen.

Tips

 • Let op voldoende ventilatie in de kruipruimte. In alle gevallen beveelt Ervas aan om de reeds aanwezige ventilatiegaten open te laten en zonodig uit te breiden. Het isolatiemateriaal mag niet de ventilatie van de kruipruimte blokkeren. Ventilatie is nodig om de vloer 'gezond' te houden, en is zelfs verplicht voor kruipruimtes waar een gasleiding doorheen loopt. Deze verplichting geldt overigens niet als de gasleiding is voorzien van een mantelbuis. Voor de ventilatie zijn kieren in de gevel nodig. Per m2 vloeroppervlak moet er minstens 100 mm2 vrije luchtdoorlaat zijn, in zowel voor- als achtergevel. Er mag hierbij geen open verbinding tussen de spouw in de gevel en kruipruimte zijn, omdat dit elders, bijvoorbeeld bij kozijnen, tot vochtproblemen kan leiden.
 • Gebruik bij het eventueel isoleren van de onderkant van de vloer materiaal zonder dampremmende laag. Het vocht dat bewoners in de woning produceren, slaat anders neer tegen de dampremmende laag en kan de vloer vochtig maken.
 • Leidingdoorvoeren van de kruipruimte naar de woonverdieping moeten worden afgedicht, bijvoorbeeld met glas- of steenwol, anders ontstaat tocht over de vloer en lekt warmte naar de kruipruimte.
 • Isoleer ook de CV- of (warm)waterleidingen die zich in de kruipruimte bevinden.
 • Isoleer ook het 'opgaand werk' van de kruipruimte (de muurtjes). Dat verhoogt de totale isolatiewaarde. Laat daarbij wel de ventilatie in tact.

Ervas voor gedegen advies en professionele uitvoering