Waterdichte oplossing

  • Uw kelder waterdicht met Ervas Aquashield®
  • Een komplete oplossing voor oude en nieuwe kelders.
  • Ervas Aquashield® is een garantie produkt.
  • TNO getest en ISO gecetrificeert.

Inleiding tot een droge kelder
Een vochtige kelder is onaangenaam om in te verblijven; voor de mens en voor de daarin geplaatste goederen. Daarnaast worden, door veranderend gebruik van kelders, tegenwoordig andere eisen gesteld aan het leefklimaat in kelders. Bovendien kunnen vochtproblemen in kelders ook elders in de woning of het gebouw tot problemen gaan leiden. Problemen die kunnen ontstaan zijn condensvorming, optrekkend vocht, hygroscopisch vocht en vochtdoorslag. Een goed gerenoveerde kelder verhoogt de waarde van een gebouw aanzienlijk. Tevens werkt de kelder als een isolerende buffer voor de bovenliggende ruimten.Een en ander kan aanleiding zijn tot vochtbestrijding en eventueel isolerende maatregelen.

Bestaande kelders 

De oorzaken van vochtproblemen kunnen divers zijn: natuurlijke afbraak van bouwmaterialen in de loop der jaren, verhoogde grondwaterdruk, poreusheid van het toegepaste materiaal (capillaire werking), slechte pleisterlagen, lekkende leiding doorvoeren, slechte aansluitingen wand & vloer, kleine en grote lekkages, afname van de isolatie en onvoldoende ventilatie zijn voorbeelden van voorkomende oorzaken van vochtproblemen in kelderruimten.

Logischerwijze zou intrede van water van buiten de kelder ook van buiten aangepakt moeten worden. Maar bij bestaande kelderruimten is het vaak niet mogelijk om de problemen van buitenaf te benaderen en te behandelen; door ruimtegebrek, eigendomsgrenzen, omdat je er zonder sloop- of graafwerk niet bij kunt, enz.

Bestaande kelders

De Ervas aanpak
Ervas heeft een uitgebreide expertise op het gebied van zowel het verhelpen als het voorkómen van vochtproblemen in kelderruimtes, of ze nu van beton of van metselwerk zijn. Ervas heeft bovendien de expertise en methoden in huis om van buitenaf of van binnenuit de vochtproblemen op te lossen. Alles met als doel om een aangenaam verblijf in de kelder te waarborgen.

In de meeste gevallen wordt eerst een visuele inspectie ter plaatse aanbevolen, zodat de problemen goed in kaart gebracht kunnen worden in het op te stellen advies.

Bestaande kelders

Op basis van de expertise van Ervas, de voor inspectie en de wensen van de opdrachtgever wordt bepaald wélke behandelingen nodig zijn, het beste effect hebben, realiseerbaar zijn in de bestaande omgeving en het minste overlast geven tegen een economisch verantwoorde prijsstelling.

Per onderdeel van de kelder kunt u hiernaast de veelal door Ervas aanbevolen behandelwijze(n) en aanvullende informatie bekijken door op het onderdeel te “klikken”: Wilt u meer informatie over de achtergronden van vochtproblemen? Kijk dan onder bovenstaande button “Inspectie".

Heeft u speciale wensen met betrekking tot het aanzicht van het metselwerk, bijvoorbeeld indien u een monumentale kelder heeft? Ervas is tevens specialist in renovatie van metselwerk. Klik voor meer informatie hierover op ''Gevelrenovatie'' in de balk bovenaan de pagina.