Nieuwe Kelders

Inleiding tot een droge nieuwbouw kelder
Een vochtige kelder is onaangenaam om in te verblijven; voor de mens en voor de daarin geplaatste goederen. Daarnaast worden, door veranderend gebruik van kelders, tegenwoordig andere eisen gesteld aan het leefklimaat in kelders. Bovendien kunnen vochtproblemen in kelders ook elders in de woning of het gebouw tot problemen gaan leiden. Voorkomen is daarom beter dan genezen. Het achteraf moeten repareren van schade is veelal veel kostbaarder dan een goed uitgevoerde preventieve behandeling. Bij nieuwbouw zijn bovendien meer werkmethoden toepasbaar dan bij bestaande kelders, zodat u meer keuze heeft. Ook wordt het risico van te late oplevering beperkt.

Ervas heeft ruim 30 jaar ervaring en ‘know how’ in het behandelen van vochtproblemen in kelders en op basis daarvan ook methodieken ontwikkeld om lekkage en vochtproblemen reeds bij nieuwbouw te voorkomen. Daarom worden Ervas specialisten reeds vóór of tijdens de nieuwbouw van metselwerk en betonnen kelders of funderingen ingeschakeld om de nodige aanpassingen uit te voeren, om zo vochtproblemen geen kans te geven.

Ervas kan de bouwer behulpzaam zijn bij het maken van een gegarandeerd dichte, probleemloze nieuwe kelder. Ervas gaat daarbij uit van uw wensen en heeft de expertise om tot een goed advies voor u te komen en tevens de correcte uitvoering te verzorgen.

Kies daarom voor een ERVAS PREVENTIEVE BEHANDELING. Hiernaast zijn buttons opgenomen met de Ervas methodieken en handelingen voor een droge nieuw te bouwen kelder. Klik daarop voor meer informatie. Wilt u meer achtergrondinformatie over vochtproblemen? Klik dan boven aan de pagina op INSPECTIE.

Vraag Ervas om advies en een begroting. Zodat u tevoren weet welke Ervas behandeling het beste effect heeft en realiseerbaar is en bovendien het minste overlast geeft tegen een economisch verantwoorde prijsstelling.