Inspectie

Er zijn vele mogelijke oorzaken van vochtproblemen denkbaar. Ook de beschikbare technieken en methoden voor verhelpen van de problemen zijn divers en talrijk. Ze hangen bovendien af van de gebruikte bouwmaterialen. Een analyse van problemen, oorzaken en situatie ter plaatse is nodig om tot een goed (reparatie)advies te komen. Wij hebben de kennis, ervaring en apparatuur in huis om die analyse goed te verrichten. Lees hier meer over Analyse

Inspectie   Inspectie

1. Inspectie

De eerste stap is in de meeste gevallen een visuele inspectie ter plaatse door een specialist. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de oorzaken en gevolgen dan al duidelijk worden. Zoveel mogelijk informatie wordt verzameld, zoals:

  • Wat is de constructie?
  • Welke bouwmaterialen zijn toegepast?
  • Wat is de aard en omvang van de problemen?
  • Is sprake van grondvocht, doorslag, hygroscopisch vocht, optrekkend vocht, condensvocht?
  • Is er schade en welke dan?
  • Waar bevindt zich de grondwaterspiegel? drainage nodig?
  • Kan van buitenaf worden gewerkt of van binnenuit het gebouw?

Tijdens de inspectie worden tevens de wensen van de opdrachtgever geïnventariseerd, zoals:

  • Is wandafwerking en isolatie gewenst?
  • Is sprake van een nieuwe bestemming van de ruimte en welke?

Aanvullend kunnen ter plaatse metingen worden verricht met de Ervas elektro-indicatiemeter en de calcium-carbidmeter, om vochtpercentages en penetratiehoogtes van vocht te bepalen.

2. Analyse

Vervolgens worden de bevindingen geanalyseerd. Bestudering van eventueel beschikbare bouwtekeningen helpt daarbij. Het probleem en de achterliggende oorzaken worden ontrafeld.

3. Advies en rapportage

In de meeste gevallen kan dan een onderbouwd advies over de te nemen maatregelen worden opgesteld. Het advies wordt in een heldere en bondige rapportage samengevat. Geadviseerde werkmethoden, bereikbaarheid, tijdsaspecten en eventuele alternatieven staan helder op papier.

4. Prijsopgave

Tenslotte presenteren we vrijblijvend een begroting voor het oplossen van het probleem. In de meeste gevallen is dit advies en prijsopgave kosteloos. Mochten we constateren dat er nog nadere metingen of bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek nodig zijn, dan geven we daarvoor een prijsopgave af. 

Klik voor meer informatie over stappen uit ons inspectie proces in het linker submenu.