Hoge vochtigheidsgraad

  • Muffewoningen
  • Vaak condens op de ramen
  • Niet weten waardoor waar dat vocht vandaan komt
  • Schimmelvorming in de woning

Door het uitdampen van vocht uit het metselwerk ontstaat een hoge luchtvochtigheid in de ruimte, dit ervaart men vaak als een koude omgeving en de verwarming wordt hoger gezet, waardoor meer vocht aan de omgeving kan worden afgegeven en de energie rekening stijgt nodeloos.

  

De grootste bron van vocht in woningen is de kruipruimte, in veel kruipruimte staat water, of is de bodem extreem vochtig.  Vocht  kan op vele manieren van uit de kruipruimte  de woning binnenkomen. Dit kan een continu stroom zijn waardoor de woning blijvend te vochtig is met alle problemen van dien. Kruipruimte

Dit proces is voor de meeste mensen onzichtbaar, en ervaren alleen de gevolgen er van in de vorm van een vochtigen woning. Kruipruimte worden veelal in directdirect verwarmd door slechte isolatie van buizen of vloer constructies, hierdoor stijgt de dampspanning in de kruipruimte, en door kieren en naden komt het in de woning. Dit is een continue stroom van vocht zonder dat dit zichtbaar is, dit heeft dan niets met bewoners gedrag of te weinig ventilatie te maken maar uit sluiten met de kruipruimte. Als dit niet adekwaat wordt opgelost zullen de verschijnselen hier van nooit verdwijnen.