Condensatie oppervlak

Een hoge luchtvochtigheid heeft vaak condensatie tot gevolg. Condensatie ontstaat wanneer warme vochtige lucht in contact komt met koude oppervlakken. Het vocht uit de lucht slaat neer op de muur en er worden druppeltjes gevormd. Dat zorgt weer voor vochtige wanden met alle problemen die daarbij horen. Onvoldoende ventilatie en continue aanvoer van vocht in de ruimte is het probleem.