Schimmels

Schimmels en zwammen in huis zijn gevaarlijke houtaantasters. Ze gedijen goed in slecht geventileerde en vochtige kelders en kruipruimtes. Kelders met een hoge luchtvochtigheid (70%) en een minimale temperatuur van 21°C zijn een ideale plaats voor huiszwam en kelderzwam. Een zwam groeit altijd op hout, maar kan vervolgens doorgroeien in beton. Via dunne schimmeldraden verspreidt de zwam zich over vloeren en door muren. Schimmelsporen kunnen gezondheidsklachten en veroorzaken stank. Vochtwering, het creëren van een droge kruipruimte of kelder, is de geëikte oplossing om schimmels tegen te gaan.