Chemische aantasting

Chemische processen in beton
In gezond beton is het chemische proces in evenwicht en wordt het staal van de wapening beschermd door de ph-waarde van het beton. In enkele situaties echter wordt de wapening niet meer beschermd als gevolg van disbalans in de chemische stoffen en ph-waarden. Er zijn dan speciale herstelmethoden nodig.
Carbonatatie
Normaliter is de ph-waarde van beton hoog (groter dan 12) en is het materiaal alkalisch door kalk in het beton. Bij carbonatatie werkt koolzuur uit de lucht te veel in op het beton.
Chloriden
Chloriden kunnen de passivering van wapeningsstaal opheffen zonder dat sprake is van carbonatatie. Indien voldoende zuurstof, water en chloriden aanwezig zijn, dan zal de wapening gaan corroderen met als gevolg schade aan het beton.
ASR
ASR is een chemische reactie tussen alkaliën in het beton, water en reactief silica dat veelal in meer of mindere mate in het toeslagmateriaal voorkomt. Het kan in vrijwel alle betonsoorten voorkomen. Het levert alleen schade op wanneer alle reactieproducten in ruime mate aanwezig zijn én indien daarna de reactieproducten zoveel water aan zich kunnen binden dat een zwellende reactie ontstaat die ‘van binnen uit’ het beton kapot kan drukken.
Vorst en dooizouten
Schade ten gevolge van vorst en dooizouten is terug te voeren op een temperatuurprobleem. Bij gebruik van dooizouten daalt de oppervlaktetemperatuur van de betonconstructie zeer snel, en dat brengt spanningen met zich mee aan de oppervlakte.