Uitvoeringsfouten

Soms is latere schade aan het beton duidelijk terug te voeren op fouten die gemaakt zijn bij de uitvoering en dus bij de bouw van de constructie. Er is simpelweg onvoldoende zorg geweest voor de kwaliteit, of de productiesnelheid heeft geprevaleerd boven de kwaliteit van het beton. Door bijvoorbeeld meer aanmaakwater te gebruiken wordt het beton beter en sneller verwerkbaar. Het beton wordt echter poreuzer en zwakker. Andere uitvoeringsfouten zijn:

  • Er zijn verhardingsversnellers gebruikt om sneller te ontkisten. Bevatten deze versnellers chloriden, dan kan de wapening aangetast worden.
  • Het beton is onvoldoende nabehandeld, waardoor poreuze betonoppervlakken ontstaan en waardoor de constructie kan scheuren ten gevolge van uitdrogingskrimp.
  • Er is te snel ontkist waardoor scheurvorming en vervormingen optreedt.
  • Reparaties zijn onjuist uitgevoerd. 
  • Betonkisten zijn te licht waardoor bolling en vervorming optreedt of waardoor de kist zelfs klapt.