Ontwerpfouten

Soms is schade aan het beton duidelijk te wijten aan fouten in het ontwerp. Deze fouten zijn van uiteenlopende aard. Wij herkennen deze fouten snel en kunnen ze duurzaam oplossen. De volgende ontwerpfouen komen we regelmatig tegen:

  • Er is onvoldoende dekking voorgeschreven.
  • Er is een verkeerde mengselsamenstelling voorgeschreven.
  • Er is geen of onvoldoende rekening gehouden met bewegingen van de constructie (te weinig dilataties).
  • Glij- of druklagen ontbreken waardoor het beton gaat scheuren. 
  • Er is te weinig wapening gebruikt waardoor scheuren ontstaan of waardoor de constructie zelfs bezwijkt.
  • Bij het kiezen van de betonsoort en de samenstelling is wel rekening gehouden met de gewenste sterkten, maar niet met de mogelijke aantasting van het beton door agressieve bestanddelen in de omgeving.

optwerpfouten  optwerpfouten