Wijnkelder in oude staat

Aan de de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam ligt, naast de Hermitage / Amstelhof, de uit 1722 daterende Corvershof. Het gebouw is sinds kort een diaconaal verzamelgebouw, eigendom van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam. Onder het gebouw liggen 3 grote

Wijnkelder    Wijnkelder in oude staat

gewelvenkelders die bruikbaar zijn gemaakt tot wijnkelders. Ervas heeft de ondergrondse ruimten in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Doordat de kelders voor een groot deel onder de grote binnenplaats van de Corvershof liggen, was vocht indringing en lekkage er altijd een groot probleem. Dat is hier aan de foto’s duidelijk te zien. Aan Ervas is gevraagd in eerste instantie advies uit te brengen hoe dit probleem kon worden aangepakt.

Zoeken naar de beste oplossingen
Zo kwam een rapport tot stand met aanbevelingen voor de behandelingen die nodig waren, het beste effect hebben, realiseerbaar zijn in de bestaande omgeving en het minste overlast geven tegen. Door de vocht indringing tegen te gaan en lekkende scheuren te dichten is de aanvoer van vocht gestopt. Daarna zijn de pleisterlagen verwijderd waardoor er weer een vocht evenwicht in het metselwerk kon ontstaan en geen vocht accumulatie achter afsluitende laag meer kan plaatsvinden. Met als resultaat droge kelders.

Wijnkelder

Een economisch verantwoorde prijsstelling
Het gevolg was dat Ervas het werk ook uit mocht voeren. In de eerste fase is de bestaande bepleistering verwijderd en de wand schoongemaakt. Gaten, scheuren en slechte voegen zijn hersteld. Voor grotere scheuren is een beproefde injectietechniek toegepast en tevens zijn de lekkages van de binnenplaats opgelost.

Wijnkelder