Ervas Schuimbeton 50 woningen Plantentuin Den Haag

In eerste instantie werd Ervas gevraagd voor het verbeteren van de fundering op staal door het uitvoeren van grondinjectie. Om de fundering te verbeteren en de draagkracht te verhogen dient de grondslag naast de fundering verzwaard te worden.

Naast de funderings problemen hadden de woningen ook overlast van vocht, schimmels en stank.

  

Ervas kwam met een plan om alle problemen in een keer op te lossen met lagere kosten; Funderingsdekking/Isolatie/Vochthuishouding met verzwaard schuimbeton.
Een laag Ervas Isolatiemassa als bodemafsluiter onder het huis en het gezonde woongenot zal stijgen. De droge basis betekent ook het behoud van de woning op termijn. Het heeft zowel isolerende als vochtwerende eigenschappen, beperkt optrekkend vocht en heeft een blijvende werking.
Het langs de gemetselde bouwmuren vrijgraven van de fundering om deze bloot te leggen, vrijkomend zand uitspreiden over de kruipruimte ondergrond.
Aanbrengen tegen de vrijgekomen gemetselde fundering van drie lagen isolatie, trapsgewijs aangebracht middels verlijming.
De volledige bodem van de kruipruimte voorzien van een folielaag, deze folielaag in voldoende hoogte opzetten tegen de kruipruimte wanden.

   


Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid en omstandigheden ter plaatse wordt voor het project de meest optimale samenstelling van de Ervas Isolatiemassa bepaald.
Het Ervas Isolatiemassa wordt via het kruipluik in de kruipruimte gepompt, waar het als een egale isolatiedeken de bodem bedekt, in een gemiddelde dikte van ca. 0,30m¹, R-waarde = 2,35
Ervas Isolatiemassa is een verhard mengsel van cement, water, toeslagmaterialen en/of vulstoffen. Voor Ervas Isolatiemassa worden grondstoffen gebruikt die voldoen aan CUR-aanbeveling 59.
Door de Ervas Isolatiemassa wordt de verdamping van het grondwater en vochttransport vanuit de kruipruimte naar de woning aanzienlijk gereduceerd. De relatieve vochtigheidsgraad daalt en de kruipruimte is droger.

 

  • Het droge klimaat voorkomt tevens schimmelvorming en stank en helpt bij de voorkoming van ongedierte en aantasting van de leidingen.
  • Ervas Isolatiemassa geeft ook een extra isolatie van de begane grondvloer.
  • De isolatiewaarde (R-waarde) hangt mede af van de laagdikte.
  • De door Ervas toegepaste Isolatiemassa wordt geclassificeerd als "categorie 1" bouwstof, ofwel vrij toepasbaar in verband met milieu-eisen.
  • Schimmelvorming, ongedierte, stank en aantasting van leidingen wordt voorkomen.

  
Indien de Ervas Isolatielaag onder de leidingen, afvoerpijpen of kabels in de kruipruimte wordt aangebracht, blijven deze bereikbaar en blijft voldoende ruimte over om te ventileren. Bij voldoende ruimte ontstaat tevens een droge, goed begaanbare bodem van de kruipruimte.
Ervas Isolatiemassa heeft een vrijwel onbeperkte werking en levensduur en zal niet gaan stinken, branden, rotten, scheuren of lekken.