Inspectie

Om koolstof lijmwapening op de juiste manier te kunnen toepassen voert Ervas in alle gevallen twee verschillende analyses uit, die beide bestaan uit verschillende onderdelen. Het gaat hier om de constructieanalyse en de lijmbaarheidsanalyse. De constructieanalyse heeft als doel te bepalen

Hechtsterkte proef  Hechtsterkte proef

Analyses en proeven om te bepalen hoe en waar te verstevigen.

hoe en waar de constructie verstevigd moet worden.

Aan de hand van de lijmbaarheidsanalyse wordt vervolgens bepaald hoe de koolstof lijmwapening het beste kan worden aangebracht. De combinatie van analyses zorgt ervoor dat Ervas uw probleem op de juiste manier kan verhelpen. De analyses maken Ervas uniek in het plaatsen van koolstof lijmwapening en daarom is Ervas dé juiste keuze.