Analyse

Het doel van de analyse is na te gaan wat de problemen en wensen van de huidige bouwconstructie zijn, deze  in kaart te brengen en  te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om de wensen en doelstelling op efficiënte wijze te bereiken.

Problemen kunnen zowel oorzaak als gevolg zijn. Een goede analyse kan dus alleen op basis van voldoende kennis over schade-oorzaken plaatsvinden. Wilt u meer weten over schade-oorzaken? Klik dan hier.

Het weten van de schade-oorzaak is van belang om te bepalen welke stappen ondernomen dienen te worden op weg naar versterking en herstel. Opties daarbij zijn onder meer het wegnemen van de oorzaak, reparatie, wijziging van het onderhoudssysteem, etc. Met als doel: herstel en versterking, maar ook de kans op (herhaling van) schade te voorkomen.

De uitkomst van de analyse zal antwoord moeten geven op ondermeer de volgende vragen:

  • Kan lijmwapening op de beoogde constructie worden aangebracht.
  • Wat zijn de spanningen die optreden in de constructie en waar bevinden die zich.
  • Samenstelling en druksterkte van de oude constructie bepalen
  • Aanhechtsterkte bepalen
  • Oppervlakte gesteldheid vlakheid en  sterkte
  • Vochtigheid van de dragen de ondergrond bepalen douwpunt
  • Corrosie van de wapening of verwachting daarvan
  • Is er sprake van chloride in de beton
  • Zijn er holtes en of losse schollen en of scheuren in de constructie
  • Bestaande wapening