Een woonwijk met vloerproblemen.

In Nederland zijn er nog vele woonwijken waarbij de Kwaaitaal vloerelementen een probleem zijn. Ervas heeft al vele van deze woonwijken in Nederland voorzien van het Ervas Support systeem.

 

Een van deze wijken is de “Blauwe Wereld” in Muiden.  In deze wijk staan woningen waarvan de begane grondvloeren zijn uitgevoerd met kwaaitaal  vloerelementen.  Bij de verkoop of verandering van de woningen wordt  Ervas gevraagd een inspectie uit te voren naar de staat van de begane grond vloeren.

 

Als uit de inspectie blijkt dat de vloeren schades vertonen,  lost Ervas dit direct op met het Ervas Support systeem waarbij alleen die elementen ondersteund worden die verzwakt zijn en waar het noodzakelijk is. Deze manier van herstel heeft een groot kostenvoordeel.