134 Woningen Vlissingen

Voor de verkoop van de woningen wil de eigenaar Amvest Vastgoed B.V deze goed afleveren, bij controle van de 134 woningen Project Westerzicht was aan het licht gekomen dat de vloeren bestonden uit het Kwaaitaalsysteem. Amvest nam geen halve maatregelen en liet de woningen

Woningen Vlissingen    Woningen Vlissingen

direct door Ervas inspecteren en rapporteren. Uit de inspectie was naar voren gekomen dat de Kwaaitaal vloerelementen van de begane grond vloer ernstig tot zeer ernstig waren aangetast ten gevolgen van de ingemengde chloride.

Woningen Vlissingen    Woningen Vlissingen

Om een exact beeld te krijgen van de totale hoeveelheid schade is onderzoek per woning noodzakelijk, omdat het beeld van schade per vloerveld sterk kan variëren van (0% tot 100%).

Woningen Vlissingen  

De begane grond vloeren bestonden uit twee compartimenten; een voor gang/ keuken en de andere voor de woonkamer;  de gang was bereikbaar vanuit het bestaande kruipluik en de woonkamers niet.

Woningen Vlissingen

Amvest heeft aan Ervas gevraagd een plan te ontwikkelen om de vloeren op een structurele manier te herstellen, met als uitgangspunt een levensduur van minimaal 30 jaar en geen overlast voor de bewoners. Hiervoor hebben wij onze support liggers toegepast, omdat deze de meest zekere constructie geeft.

Na opdracht heeft Ervas deze woningen in 6 maanden naar grote tevredenheid voor Amvest hersteld en opgeleverd.