3 Basisscholen in Leerdam

Voor de gemeente Leerdam zijn door Ervas 3 basisscholen geinspecteerd op schade aan de begane grondvloer welke bestaan uit Kwaaitaal vloerelementen. Deze Kwaaitaal vloerelementen waren ernstig tor zeer ernstig beschadigd.

   Basisscholen Leerdam

Voor de gemeente was dit reden om de vloeren, welke dagelijks door vele kinderen gebruikt worden, te renoveren middels de Ervas Ondersteuningsliggers.

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd tijdens de schooltijden. Dit was mogelijk door het geringe geluid van de werkzaamheden waardoor de overlast tot een minimum was beperkt. De kinderen werden dus niet gehinderd in het leerproces en deze vloeren kunnen weer vele jaren zonder zorgen gebruikt worden.

 

  

Door de drassige bodem en de hoge waterstand was het voor de mannen van Ervas  geen gemakkelijke klus, maar met speciale pakken en extra voorzieningen is de klus geklaard.

 

   

Na het aanbrengen van de Ervas Support liggers zijn de vloeren weer veilig en kunnen weer 50 jaar mee.

Basisscholen Leerdam   Basisscholen Leerdam