Woonzorgcentrum De Bijnkershoek

Woonzorgcentrum De Bijnkershoek ligt in een rustig deel van Transwijk en grenst aan een parkje. Bijnkershoek bestaande uit meerdere gebouwdelen en woningen  waarvan de begane grond vloeren zijn opgebouwd uit Kwaaitaal elementen met de bekende schade problematiek.

  

Eind juni 2002 zijn de gebouwdelen B en C per ligger geïnspecteerd. De inspectie is getoetst en geclassificeerd aan de hand van de CUR aanbeveling 79 en overigens gebaseerd op onze ervaring. Tijdens de inspectie bleek dat de vloeren zeer ernstig waren aangetast, een deel van de vloer was tijdelijk ondersteund door stempelwerk. Er is sprake van gevorderde tot ernstige chloride-aantasting, als  in gemiddeld ca. 85% van de elementen reeds heeft geleid tot constructieve schade. Gezien de ernst van de beschadigingen was ons inziens op meerdere plaatsen sprake van een onveilige situatie, welke op korte termijn opgeheven dient te worden. Het proces gaat door, waardoor ogenschijnlijk minder beschadigde liggers op termijn alsnog kunnen verslechteren.

  

Nadat Ervas de problemen had geïnspecteerd, en geanalyseerd  is er een plan van herstel gemaakt over meerdere jaren, waarbij de herstel criteria afhankelijk waren van de ernst van de schade.