Constructief herstel platforms uitbreiding Banjul Airport, Gambia

Injecteren Banjul Airport Gambia door Ervas

In mei van dit jaar is Ervas actief geweest in Gambia. In samenwerking met de lokale aannemer heeft Ervas risicovolle betonscheuren op constructieve wijze geïnjecteerd, en daarmee de uitbreiding van Banjul Airport constructief gewaarborgd. Met extra parkeerhavens voor vliegtuigen vindt een flinke uitbreiding plaats van Banjul Airport.

 

 

Er worden grote betonnen platforms gestort en verdeeld in rasters van 4m1 x 4m1. Het storten is niet geheel naar wens verlopen en onder andere door hitte zijn betonplaten door en door gescheurd. Scheurvorming komt voor in breedtes van enkele millimeters tot tienden van millimeters.

Ervas Injectie aan het werk

“In oktober van 2015 kwam de vraag binnen of wij hiertoe bereid  waren. Ik zag de uitdaging zitten en heb direct toegezegd dat wij dergelijke problemen kunnen oplossen. En ja, ook in Gambia”  - Michiel Vis, projectleider

Ervas Injecteren Banjul Airport Gambia

Het gevaar van de scheuren zit in de inwatering tijdens het regenseizoen in Gambia en de grote belastingen van vliegtuigen die de betonnen platforms moeten afdragen. Onderneemt men niets tegen de scheuren dan kan dat leiden tot verzakkingen.

Begin januari kwam het verzoek het transport te regelen en het project op poten te zetten. Een echte uitdaging. De injectieharsen en het gereedschap moeten tot in de puntjes verzorgd zijn, omdat je in Gambia niet zomaar een bouw- of gereedschappenhandel vindt met toebehoren op gebied van ons specialisme. Daarnaast moeten de goederen ook veilig op plaats van bestemming komen en bewaakt. Het gehele project is aangenomen op vooraf voorhanden zijnde informatie. Een vooropname is niet uitgevoerd. Ondanks dit gegeven heeft Ervas dit risico getrotseerd. Iets dat bij Ervas past!

Ervas Injecteren Banjul Airport Gambia

“De samenwerking met de lokale aannemer is heel goed verlopen. Natuurlijk is het een andere wereld, maar wij kijken er met een voldaan gevoel op terug, ook omdat Ervas werklieden van de lokale aannemer betrokken heeft bij de realisatie. Zij hebben er iets van opgestoken en zijn geënthousiasmeerd.” - Michiel Vis, projectleider

Ter plaatse zijn de betonscheuren binnen twee weken geïnjecteerd met een dun vloeibare epoxyhars. Onder dergelijke omstandigheden is het noodzakelijk de injectievloeistof nauwlettend in  de gaten te houden. Warme temperaturen zorgen voor een beperkte potlife. Door juist te doseren, de inzet van koeling-gestuurd materieel (ontworpen voor dit project) en het tijdig voorzien van de scheuren met vloeibare epoxyhars is het project succesvol afgesloten. Groot voordeel is onze opgedane kennis en ervaring die met oog op de toekomst voor ons weer inzetbaar is.

Michiel Vis – Projectleider Banjul Airport, Gambia

Terug naar overzicht