Herstel Brandschade Parkeergarage Bergen op Zoom

Brandschade in Parkeergarage Bergen op Zoom

In oktober 2015 brak er een grote brand uit in een parkeerkelder onder een appartementencomplex in Bergen op Zoom. De brand brak rond 04.45 uur uit aan de Goudbaard en werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer  zette vier blusvoertuigen en een hoogwerker in om de brand te blussen. Het complex werd geheel ontruimd.

 

 

De eigenaar (woningbouwvereniging Stadlander) van het appartementencomplex bestaande uit 66 woningen, moest alle bijna tweehonderd bewoners herhuisvesten.

Ervas Herstel brandschade parkeergarage Bergen op Zoom

De onderste bouwlaag van de betonnen parkeergarage was zo ernstig door de brand beschadigd dat instortingsgevaar dreigde en direct het geheel onderstempeld diende te worden.

Ervas herstel brandschade parkeergarage Bergen op Zoom
Sloop leek de enige oplossing voor de appartementen na de later gebleken brandstichting. Ervas zag echter de mogelijkheden om het complex te herstellen.

Nadat de parkeergarage was onderzocht en constructieve waarden waren vastgesteld, zijn een aantal plannen voor herstel ontwikkeld. Via BBN bureau bouwcoördinatie is Ervas in eerste instantie gevraagd te kijken naar de uitvoerbaarheid en prijsvorming op het door Van der Vorm Engineering Delft B.V. gemaakte basisplan. Doordat grote delen van de hoofddraagconstructie waren verbrand of ernstig beschadigd moest er een plan komen waarbij de bestaande draagconstructie in dezelfde vorm en hoedanigheid weer 100% zou kunnen functioneren. Omdat het gebouw nog maar één jaar oud was wilde de woningbouwvereniging geen concessies doen.

Doordat Ervas de kennis en kunde heeft op gebied van versterken van bestaande betonconstructies, is verzocht een herstelpan te ontwikkelen waarbij ABT uit Velp is ingeschakeld voor al het rekenwerk en de bouwaanvraag naar de gemeente.

Na goedkeuring van de Gemeente Bergen op Zoom heeft Ervas opdracht ontvangen van de ingeschakelde hoofdaannemer die het gebouw destijds ook heeft gebouwd, Aan de Stegge Roosendaal, en de totale renovatie coördineerde.

Belangrijk onderdeel in de hele operatie was een zeer uitgekiend stempel- en vijzelplan omdat tijdens de uitvoering delen uit de hoofddraagconstructie werden weggenomen en weer terug geplaatst, waarna de gezamenlijke constructie weer in zijn geheel moest functioneren.

YouTube Filmpje Ervas werkzaamheden Goudbaard Bergen op Zoom


Een onderdeel van het herstel van de betonconstructie was het aanbrengen van extra koolstofstaven ter versterking van de bovenmomenten onder betonnen bouwmuren in de woningen.
Ervas Koolstofstaven aanbrengen

Ook was door de brand de laag tussen de druklaag en de breedplaatvloer losgekomen en hebben wij deze middels injectie weer hersteld.
Ervas injecteren druklaag
Nadat de vloeren en de betonnen bovenconstructie waren versterkt  kon aan de onderzijde het beton worden gesaneerd. In de parkeergarage waar de brand had plaats gevonden was de aantasting het grootst, met name aan de kolommen, het plafond en de wand. De kolommen waren tot ca 70 mm meter diep aangetast en moesten worden verwijderd, omdat de kolommen de hoofddraagconstructie vormden en het hele gebouw hier op rust. Dit luisterde zeer nauw. De kolommen werden tot 90 % ontlast door een vijzeldruk van 1200 KN.

Ervas Hydrojet      Ervas afgepeld beton
Daar werd de betonnen buitenschil met een hydrojetrobot verwijderd met 2500 bar bij 40 liter water per minuut. Dit gaf een groot voordeel ten opzichte van traditioneel slopen. Alle zwakkere betondelen waren verwijderd, waardoor een zeer ruw maar schoon oppervlak ontstond, de bestaande wapening bleef geheel intact  en er kwamen geen microscheuren in het beton. Wij hebben het beton tot ca 25 mm achter de wapening verwijderd en traditioneel aangestort in 3 fasen met een trage speciale gemodificeerde mortel op basis van portlandcement.

Uit veiligheidsoverweging hebben wij eerst de kolommen hersteld, zodat de stabiliteit weer terug was. Daarna hebben wij de plafonds en wanden hersteld.
Aanbrengen Spuitbeton Ervas
Ervas herstel betonschade parkeergarage

Bij het herstel van het plafond was het van belang dat de bestaande wapening in de breedplaatvloeren zoveel mogelijk in tact bleef omdat het hier ging om voorspanwapening. De slechte delen van de plafonds zijn ook met hydrojet verwijderd. Als extra zekerheid is extra wapening aan de onderzijde aangebracht en voorzien van een laag spuitbeton van 50 tot 80 mm waarmee ook een voldoende dekking is gecreëerd.

Ervas brandschade betonschade parkeergarage hersteld

Nadat Ervas de betonconstructie weer volledig had hersteld en de veiligheid weer was gewaarborgd kon de aannemer Aan de Stegge Roosendaal  weer het gebouw afbouwen en opleveren in de oorspronkelijke staat.

Terug naar overzicht