Betonreparatie Gevelelementen

Oplossingen voor gevelreparatie
Een gebouw kan ‘slijten’ en we weten vaak niet in welke mate als het niet wordt onderzocht. Zo heeft Ervas voor TCN het Mediacentrum gebouw op het Mediapark in Hilversum een uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van de gevel. Het onderzoek mondde uit in een proefproject. Een voorbeeld van hoe Ervas vooral is gericht op oplossingen.

Het onderzoek was er vooral op gericht een beeld te krijgen van de risico’s, uitgezet in te tijd. En wat de gevolgen zijn van verschillende manieren van handelen: van niets doen tot en met alles vernieuwen. Bij het uitgebreide onderzoek van het Mediacentrum gebouw bleek dat alle galerijplaten niet optimaal meer waren, wat om een nadere inspectie vroeg. Uiteindelijk bleek dat één plaat in een zodanige kritische staat was dat hij vervangen moest worden. Van de overige galerijplaten aan de gevel is gedetailleerd de conditie in kaart gebracht.

Inhoud van het onderzoek

Een visuele inspectie naar de betonschade van de balkons en aanvullend is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke schade mechanisme:

De visueel opgenomen schades zijn per betonelement in kaart gebracht.

  • Het analyseren van de in kaart gebrachte gegevens en het uitwerken daarvan.
  • Het nemen van chloride monsters en het analyseren daarvan.
  • Bepalen van de carbonatatie diepte door middel van boringen en fenolfhaleine als indicator vloeistof ter bepaalde van de pH balans.
  • Bepalen van de betondekking op de wapening.
  • Het analyseren van de betonschade met mogelijke oorzaken en ontstaan daarvan.
  • Inschatting toekomstbeeld en het aangeven van mogelijke oplossingen.

 

Deze schades lijken in eerste instantie niet vergelijkbaar te zijn, maar gelet op de aantasting van het beton kunnen de schades worden ingedeeld naar volumieke delen van de betonelementen.Zowel een scheur als een afgebrokkeld deel beton is als betonschade veelal gelijkwaardig, omdat in beide gevallen de wapeningsstaaf corrosie zal vertonen en hersteld dient te worden.Omdat ook lengteverschillen tussen de betonelementen tot een juiste en gewogen beoordeling van de schade moet leiden, geven volumieke delen een vergelijkbaar beeld van de schades.De betonelementen van verschillende lengtes zijn daarom in vergelijkbare inhoudsdelen verdeeld met lengtes van ca. 830 mm. ( n ) met onderscheid van de delen:
Balk :               Balk in (n) delen verdeeld ter dikte van de balk (zwarte cijfers 1-12) en - kolommen weerszijden in 4 delen (paarse cijfers 1-4)
Vloer:               Vloerrand en opstand in (n) delen verdeeld (groene cijfers 1-6)
Onderrand:      Onderrand en plafond in (n) delen verdeeld ter dikte van het element

 (blauwe cijfers1- 6) incl. console

 

Voor het vervangen van de betrokken plaat is door Ervas een speciale methode ontwikkeld. Deze methode dient tevens als proefproject in het geval in een later stadium meer platen vervangen moeten worden.

  

De gevel ter plekke van de betrokken plaat was slecht bereikbaar, omdat ondergronds een parkeergarage aanwezig is, die bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwkraan onmogelijk maakt. Gekozen is om een zogenaamde ‘ver-reiker’ zodanig uit te rusten, dat de plaat van een betrekkelijke afstand gepakt en weer teruggezet kon worden.

 Wel moest de onderliggende garage voorzien worden van stempels om de krachten op te vangen.

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Om bij de gevel te komen is bovendien een balkenconstructie als rijweg aangelegd. De galerijplaat is ontdaan van de natuursteen bekleding, losgemaakt en door deze ‘ver-reiker’ opgetild en weggedraaid. Met een vrachtwagen is deze afgevoerd. Het plaatsen van de nieuwe plaat gebeurde in omgekeerde volgorde.