Kromme Mijdrechtstraat 25 Amsterdam – GVB Tramremise

De opdrachtgever GVB Amsterdam heeft Ervas verzocht een onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de betonschades aan de betonnen dakplaten. Het betreft  ca 11000 m2 betonnen dakplaten welke liggen op stalen spanten van de Tramremise GVB aan de  Kromme Mijdrechtstraat 25 te Amsterdam. Deze tramremise is gebouwd omstreeks 1930. De betonnen dakplaten stammen eveneens uit die tijd.

Doel van het onderzoek is, aan de hand van een uitgebreide visuele inspectie en het uitvoeren van eenvoudig nader onderzoek, de kwaliteit te bepalen van betonnen dakplaten van eerder genoemd object. Aan de hand van verkregen resultaten door inspectie kan worden aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn om de duurzaamheid en veiligheid van de dakplaten en afwerkingsyste(e)m(en) voor langere termijn te kunnen waarborgen.

De Remise Lekstraat is een Amsterdamse tramremise met het huisadres Kromme Mijdrechtstraat 25 in de Rivierenbuurt. Zij is gebouwd in 1927-29 door de Dienst Publieke Werken voor de Gemeentetram Amsterdam en nu nog in gebruik bij de stedelijke vervoersmaatschappij GVB.

De naam Lekstraat is ontleend aan het feit dat de remise is gelegen recht tegenover de Lekstraat. Het uitrijden geschiedt via de precies tegenover de uitgang gelegen Lekstraat. De uitruksporen komen op de T-kruising van de Kromme Mijdrechtstraat en de Lekstraat samen in een enkelspoor naar deze straat.

Bij de ingebruikname in 1929 was het de grootste tramremise van Europa. Nu is het de tweede remise van het Amsterdamse trambedrijf. Sinds enige jaren staat het gebouw op de lijst van Rijksmonumenten.[1]

Op een monumentenlijst staan cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten die beschermd zijn. Doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. Het is de bedoeling dat de panden en objecten zo veel mogelijk ongeschonden blijven. Dit betekent niet dat monumenten niet mogen worden gewijzigd. Het is van het grootste belang dat deze een functioneel onderdeel blijven vormen van de bebouwde omgeving. Als een eigenaar een monument wil veranderen dient deze een monumentenvergunning aan te vragen bij de betreffende

Inhoudelijke rapportage

Door u wordt gevraagd:

 • Inspectie betonnen dakplaten aan binnenzijde van de GVB Tramremise.

Door Ervas wordt verzorgd:

 • Visuele en plaatselijk destructieve inspectie op locatie.
 • Verrichten van beton-technische metingen ten behoeve van beoordeling betonkwaliteit.
 • Uitvoeren van proefreparaties.
 • Aanleveren rapportage met betrekking tot (voor zover dit mogelijk is) inzicht levensduurverwachting van de betonconstructie en de daarbij eventueel uit te voeren werkzaamheden.

Inhoud van de inspectie

 • Het inventariseren van de problemen aan de betonconstructie van de binnenzijde voor zover visueel waarneembaar.
 • Het inventariseren van de gebruikte materiaalsoorten van de verschillende constructieonderdelen en de kwaliteit daarvan.
 • Het inspecteren en inventariseren van de verschillende schadebeelden.
 • Uitvoeren van dekkingsmetingen op de wapening.
 • Waar nodig en verwacht het meten van de carbonatatiediepten.
 • Het bepalen van de hoeveelheden aanwezige zichtbare schades.
 • Het openhakken op verdachte plaatsen en controle op corrosie van de wapening.
 • Het opstellen van een rapport met betrekking tot de bevindingen en bijbehorende inventarisatielijst.
 • De inventarisatie is de eerste stap in het onderhoudstraject.
 • Voor zover mogelijk het inschatten van de verwachte resterende levensduur van de gebruikte materialen.
 • Voor de bereikbaarheid aan de binnenzijde dienen door ons zelf de benodigde voorzieningen getroffen te worden.  De binnenzijde zal met behulp van een hoogwerker  worden geïnspecteerd.

 

Hier onder enkelde delen uit onze rapportage