Onderzoek vocht en lekkage

Dagelijks wordt Ervas benaderd door vele opdrachtgevers van uiteenlopende aard , zoals aannemers, woningbouwverenigingen, beleggers en ingenieursbureaus met de vraag het oplossen van  vocht en lekkage problemen.

Voor dat Ervas een advies uitbrengt wordt er eerst een onderzoek verricht naar de oorzaken van de problemen, door de jarenlage ervaring en kennis op gebied van vochtbestrijding kunnen de oorzaken snel worden achterhaald. Als eenduidig vaststaat wat de oorzaak van het probleem is kan er pas een degelijk advies worden gegeven.

  

Rapportage
Na het verrichte verkennend onderzoek en de analyse door Ervas worden de bevindingen en aanbevelingen in een overzichtelijke rapportage vastgelegd.

  • Dat rapport bevat een duidelijke analyse van de oorzaken en een passend advies over te nemen maatregelen.
  • Tevens geeft Ervas een kostenoverzicht van de benodigde behandeling en wordt aangegeven in welk tijdsbestek het vochtprobleem verholpen kan worden.
  • Indien de visuele inspectie niet kan volstaan wordt een advies over gericht nader onderzoek uitgebracht.