Toepassen van schuimbeton

Schuimbeton als isolerende hersteller

Schuimbeton is een duurzame en relaief snelle methode om verzwakte vloerdelen te liften en holtes in het beton op te vullen. Het schuimbeton wordt in de kruipruimte en onder de bogen van de draagconstructie gespoten waardoor u draagkracht toevoegt aan uw vloer. Voordeel van schuimbeton is dat het een goede isolerende werking heeft.

De situatie moet deze methode toelaten: bij slappe grond is het spuiten van schuimbeton bijvoorbeeld niet mogelijk. Ook moet er van tevoren goed nagedacht worden over de gevolgen. Leiddingen die zich onder de vloer bevinden en gasleidingen zijn na toepassing van schuimbeton niet meer toegankelijk en moeten dus van tevoren omgelegd worden. Ook is het lastig te controleren of er voldoende beton in de bogen van elementen bevindt, waardoor we niet zeker kunnen stellen of er voldoende bescherming is tegen doorbuiging. Voorspanning met extra wapening kan dan betere oplossing zijn. Wij kunnen u uitstekend adviseren over de geschiktheid van schuimbeton voor uw specifieke situatie. Ga vrijblijven met ons in gesprek en raadpleeg onze experts!