Preventieve methoden

Preventief betonwapening beschermen tegen chloride ionen
Wanneer we constateren dat er wel chlorideschade in het beton zit, maar de passiversingslaag van de wapening nog niet is aangetast, kunnen we uw wapening preventief beschermen. Chloride ionen in het beton gaan zich namelijk verplaatsen, ook na lange tijd en tasten andere betondelen en de wapening aan. Preventieve methoden zorgen ervoor dat de ionen het wapeninsstaal niet bereiken. Met de preventieve methode voorkomt u putcorrosie: plaatselijke aantasting van de wapening. Als het staal van de wapening gaat corroderen, verdwijnt namelijk de stevigheid uit uw constructie. Het effect van deze zogenaamde putcorrosie is vergelijkbaar met dat van een doorgeknipte schakel in een ketting. Ervas heeft een getraind oog om putcorrosie op te sporen en te zien of preventieve bescherming zin heeft.