Verhelpen of verbergen?

Twee termen waartussen eigenaren van vastgoed vaak een keus moeten maken. Dit kan ook vergeleken worden met een goede koop of goedkoop. Wij komen geregeld tegen dat achter af de verkeerde keus gemaakt blijkt te zijn, namelijk de goedkope.  Zeker als het om lekkage gaat.  Ik doel op souterrains/ kelders in gebouwen welke door de eigenaren worden aangekocht en waarbij de staat van deze ruimtes niet de fraaiste afwerking heeft.

Zo ook bij het complex Mariaoord in Vinkeveen, een voormalig zorgcomplex waar in 2012  39 appartementen zijn gerealiseerd en in het souterrain een commerciële plint  ontwikkeld diende te worden. 

Ervas International BV - Vochtwering - Maria Oord

Gelijktijdig met de realisatie van de gevels is aan de onderzijde een plint natuursteen aangebracht welke een chique uitstraling aan het pand geeft.
Bij de uitvoering van  de plint natuursteen aan de gevel is de “broedplaats ” voor de vochtproblemen gecreëerd.  Om het verhaal aan het oog te ontrekken zijn aan de binnenzijde van de commerciele ruimtes voorzetwanden geplaatst. Halverwege 2016 zijn wij door de eigenaar Groenwest benaderd aangaande de problemen met vocht in het souterrain van het complex.

 Ervas International BV - Vochtwering - Maria Oord

Op de vloeren lag water, de voorzetwanden waren nat en vertoonden ernstige schimmelvorming, de aanwezige isolatie was verzadigd met vocht. Al met al problemen waar men bij de ontwikkeling van de commerciële plint niet op zit te wachten.

Nu was men er zich van bewust dat het grondwater in dit gebied hoog kan komen en had men inmiddels een plan klaar liggen om e.e.a. beheersbaar te maken, immers diende het straatwerk ook aangepakt te worden. Feit was echter wel dat het souterrain in het grondwater blijft liggen. Aan Ervas de vraag wat de oorzaak en oplossing was van de lekkages en vochtproblemen in het souterrain.

Omdat de eerder genoemde elementen, de natuursteenplint en de voorzetwanden, geen originele elementen waren hebben wij deze plaatselijk verwijderd om de metselwerk-/ beton constructie nader te onderzoeken.
Hier bleken diverse gebreken aanwezig:

Ervas International BV - Vochtwering - Maria Oord
Ten behoeve van de commerciële ruimtes zijn diverse nieuwe afvoeren aangelegd en door de funderingssloof naar buiten gevoerd om te laten lozen op de riolering, echter is hierbij geen afdichting toegepast. In het metselwerk waren diverse oude doorvoeren aanwezig welke zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde waren afgekapt en als open sparing in de gevel aanwezig waren.

Ervas International BV - Vochtwering - Maria Oord
 

 

De vloeren waren gescheurd en deze scheurvorming bleek dwars door de vloer heen te gaan.

 


In het metselwerk waren diverse schades aanwezig waardoor lekkage kon ontstaan.

Ervas International BV - Vochtwering - Maria Oord

Hier bleek dan ook uit dat er in het verleden met het plaatsen van de natuurstenen plint en de voorzetwanden aan de binnenzijde problemen verborgen waren en achteraf niet geheel een goede koop is geweest, omdat deze problemen nu aangepakt moesten worden. Dit natuursteen en de voorzetwanden moesten weer worden verwijderd en na de werkzaamheden weer terug geplaatst worden.
Ervas International BV - Vochtwering - Maria Oord
Nadat wij alle problemen  “boven water “ hadden en een goed beeld was ontstaan van alle lekkagepunten, konden wij een goed en gedegen plan aan Groenwest voorleggen om de vochtoverlast definitief op te lossen.  Wij hebben  scheuren in de betonconstructie geïnjecteerd, waarna we de natuursteen plint hebben verwijderd om alle werkzaamheden daar definitief op te lossen en uiteindelijk een overall beschermlaag aangebracht.
Met tevredenheid konden wij de commerciële ruimtes droog aan Groenwest opleveren waarna de aannemer zijn werk weer kon hervatten.  

Wij hebben deze problemen kunnen oplossen voor Groenwest.

Richard Bolderman

Projectleider Ervas International
Bolderman@ervas.nl


View my profile

Vochtbeheersing | Betonrenovatie | Gevelherstel | Gevelonderzoek | Lijmwapening | Kwaaitaal