Nieuws

 • Geweldige update voor parkeergarage Gooische Brink

  In de parkeergarage Gooische Brink in Hilversum heeft Ervas voor gemeente Hilversum noodzakelijk betononderhoud uitgevoerd. De entree van de parkeergarage verdiende een grondige renovatie in zowel constructief als esthetisch opzicht, met de kanttekening dat tijdens werkzaamheden de verkeersstroom ongehinderd de garage kan bereiken en verlaten. 

 • Betonherstel Nokken Tribune NAC Stadion

  Betonherstel Nokken Tribune NAC Stadion

  Als eigenaar en beheerder van het Rat Verlegh stadion waar de thuisclub NAC speelt, is de gemeente Breda verantwoordelijk voor de techniesche staat van het stadion. Naar aanleiding van zichtbare doorbuiging en scheurvorming van de betonnen tribune elementen is door de gemeente Breda een diepgaand onderzoek ingesteld. Uit veiligheidsoverweging is direct aan Ervas International BV verzocht de desbetreffende tribune onderdelen veilig te onderstempelen.

 • NAC stadion is weer veilig, thuiswedstrijden gaan door

  Door extra maatregelen kan de hoofdtribune in het Rat Verlegh stadion tot het eind van de competitie gewoon gebruikt worden. De scheuren in het beton leiden volgens de gemeente niet tot een acuut gevaar.

  http://www.youtube.com/watch?v=9itSociTSUA

 • Vervangen holle baksteen vloer geen optie

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn werd  OBS het Palet gerenoveerd. De renovatie was in vergevorderd stadium toen bleek dat de Nehobo vloer van aula op diverse plaatsen behoorlijke schade vertoonde. Dit werd door de aannnemer  Omnia Bouw opgemerkt en ingenieursbureau Onderwaater mocht hier het hoofd over breken, men was immers in de afrondende fase van de renovatie beland en het vervangen van de Nehobo vloer was geen optie. Deze kwam bij Ervas uit en had een soortgelijk probleem eerder aan de hand gehad bij een gymzaal voor de gemeente Woerden.

 • Herstel betonnen funderingen

  In Mijdrecht aan het Dokter Schaepmanplantsoen trad bij 22 woningen corrosie van betonstaal op grote schaal (zogenaamde ‘betonrot’) op in de fundering. Alvorens er conclusies gevormd konden worden, moest er een inventarisatie gemaakt worden van de hoeveelheid en de ernst van de situatie.

  De situatie in kaart brengen

 • 115 Woningen Blaricum weer veilig

  115 Woningen Blaricum weer veilig

  Bij grootschalige renovatie en verduurzaming van de Blaricumse woningen kwam aan het licht dat de beganegrond vloeren bestonden uit beschadigde kwaaitaal elementen. Deze kwaaitaal elementen hadden een sterk wisselend schadebeeld en een grote overspanning van 5,5 m. De woningbouwvereniging, eigenaar van de woningen, wenste een duurzame en betrouwbare oplossing en kreeg deze met het Ervas Support Systeem. De belangrijkste reden voor de keuze van de woningbouw vereniging voor het Ervas Support Systeem was de bewezen kwaliteit en lange levenduur.

 • Gevel Havenstraat straalt weer!

  In samenwerking met de vereniging van eigenaren is de gevel van het appartementencomplex aan de Havenstraat te Hilversum gerenoveerd. Ervas is benaderd naar aanleiding van schadebeelden in het metsel- en betonwerk in de gevel. Buiten de werkzaamheden van Ervas om heeft de vereniging van eigenaren eveneens direct de houten kozijnen, balustradebalken en boeiborden laten herstellen en schilderen. Hierdoor is de gevel in haar totaliteit opgefrist.

 • Herinrichting Bethunepolder Tienhoven/Maarssen

  Door ingenieursbureau Nebest is Ervas ingeschakeld bestaande kelders in de Bethunepolder preventief te behandelen. Doordat het waterschap in 2015 de waterstand verhoogt bestaat de kans op lekkages in de keldervertrekken. Voorafgaande heeft inventarisatie plaatsgevonden in samenwerking met bewoners, waterschap, Nebest en Ervas. Hierdoor zijn veel onzekerheden in kaart gebracht en zijn oplossingen aangedragen welke consequent doorgevoerd zijn in ieder keldervertrek.

 • Ervas herstelt fouten uit het verleden

  De Parooltoren en het Trouwgebouw aan de Wibautstraat zijn definitief van de sloophamer gered. Er komt een studentencomplex met 573 studentenwoningen, die in 2016 opgeleverd moeten worden.

  Ervas verzorgt in onderaanneming van Heijmans woningbouw Amersfoort het herstel van het betonwerk aan dit complex.

  Aan de binnenzijde is dit traditioneel betonherstel, de betonschade kwam hier aan het licht na demontage van het huidige interieur als verborgen gebrek. In verband met de lopende planning diende hier snel op ingesprongen te worden, één van de sterke kanten van Ervas.

 • Herstel betonnen gevelelementen “kunstenaarswerk”

  Voor 267 studenten betaalbare huisvesting!!

  Elseviergebouw (1962-1964) in Amsterdam West krijgt na jarenlange leegstand een nieuw leven. Het voormalig door Dudok ontworpen kantoorgebouw wordt in opdracht van DUWO studentenhuisvesting en woningstichting Rochdale geschikt gemaakt voor studenten en ondernemers. Er komen 227 studentenwoningen voor 267 studenten

  Ervas verzorgt in deze revitalisatie het herstel aan het betonwerk aan de binnen-  en buitenzijde.

Pages