Geweldige update voor parkeergarage Gooische Brink

In de parkeergarage Gooische Brink in Hilversum heeft Ervas voor gemeente Hilversum noodzakelijk betononderhoud uitgevoerd. De entree van de parkeergarage verdiende een grondige renovatie in zowel constructief als esthetisch opzicht, met de kanttekening dat tijdens werkzaamheden de verkeersstroom ongehinderd de garage kan bereiken en verlaten. 

De blootliggende wapening in het vloerveld was gemeente Hilversum een niet alleen een doorn in het oog, maar ook een punt van zorg. Door het agressieve milieu van passerende auto’s vormen dooizouten een groot gevaar voor de betonconstructie.

De expertise van Ervas heeft ertoe geleidt dat het gehele vloerveld vooraf volledig is gescand op te hoog liggende wapening om de risicogebieden inzichtelijk te maken.  Locaties waar wapeningstaven te hoog aan het oppervlak lagen is met een hydrojet  de bovenste ca. 5 cm beton verwijderd, om zo de wapening vrij van beton op gewenst niveau te kunnen bijstellen. Het voordeel van deze stofarme techniek is dat beton zeer plaatselijk met minimale beschadigingen voor aangrenzend beton en wapeningstaal, op een effectieve manier is te verwijderen.

Behandelde betonoppervlakken zijn met een daarop afgestemde betonmortel herstelt. Belangrijk zaken in dit proces zijn de aanhechting met het bestaande beton en volledige omsluiting van bijgestelde wapening. Dit is bereikt door wapening op juiste hoogte te stellen en het bestaande beton zeer schoon op te leveren, zonder slik- of cementhuid. Door toepassing van betonmortel met de juiste korrelgradaties en sterktes is een totaal gewenst kwaliteitsniveau bereikt.

Na verplichte droog- en rustfase zonder belasting van het behandelde vloeroppervlak is de vloer gereed voor een vloeistofdichte en flexibele beschermingscoating met antislipeigenschappen. In overleg met de gemeente Hilversum zijn vooraf de wensen besproken. Zo diende de belijning terug te komen en zijn afspraken gemaakt over de toe te passen kleursamenstelling.

De werkzaamheden van Ervas hebben zowel geleidt tot een geweldige update van de entree alsook de waardevermeerdering van de betonconstructie.

 

Terug naar overzicht