Versterking breedplaatvloeren en balkovergangen met lijmwapening

Commerciële winkelruimtes Utrecht

In Utrecht hebben wij voor verschillende commerciële winkelruimtes van een nieuwbouwcomplex vloervelden versterkt met lijmwapening omdat er vides, roltrapsparingen, liftsparingen en extra gaten in de vloeren voor nutsvoorzieningen werden gemaakt.


In samenwerking met een van onze constructeurs is er een ontwerpnotitie opgesteld met de benodigde hoeveelheden en typen CFRP koolstoflijmwapening. Hierbij zijn vele verschillende typen versterkingsmogelijkheden toegepast om de benodigde capaciteiten te behalen.

Toegepast zijn o.a. CFK-lamellen, Rebars (ook wel CarboRods genoemd) en speciaal voor dit project geconstrueerde stalen ankerplaten.


De speciaal geconstrueerde ankerplaten zijn toegevoegd vanwege een kritisch punt in de overgang van de vloer naar de balk waarbij er naast de veldwapening ook op dit punt capaciteit te kort kwam na het creëren van de sparingen.

De stalen ankerplaten zijn bevestigd middels chemische verankering, hiervoor is de boorpositie van belang vanwege het intact houden van de aanwezige inwendige wapening. Hiervoor zijn onder andere indicatieve metingen verricht om de globale positie van de aanwezige wapening vast te stellen alvorens het boren. Tevens is het na het boren van belang dat de boorgaten worden gereinigd met speciaal daarvoor ontwikkelde gereedschappen.

Doordat er chemische ankers worden toegepast, is de nodige zorgvuldigheid hierin van belang voor een juiste verlijming en verankering.
Naast de metingen met betrekking tot de wapening detecteren doen wij ook meting naar de hechtsterkte van het betonoppervlak waar de koolstoflamellen op aangebracht worden door middels van trekdolly’s. Hiervoor is een standaardwaarde van 1,5 N/mm² in veel gevallen de minimale eis, echter was er in dit geval een hogere minimale eis gesteld door de constructeur naar aanleiding van de uitgevoerde berekeningen. 

Verder zijn de omgevingstemperatuur, oppervlaktetemperatuur en het dauwpunt val belang voor de benodigde kwaliteit en kracht.
Ook hiervoor zijn metingen verricht om de kwaliteit van de versterking te waarborgen.


Daar waar conventionele oplossingen stoppen, zoeken wij in mogelijkheden.