Oplossing voor onveilige vloer in bestaande gebouwen

Ervas lijmwapening een van de oplossingen voor het versterken van plaatvloeren

 

Na de ingestorte vloer van een parkeergarage in Eindhoven, is er veel onduidelijk over de vraag of de gebruikte bollenvloer wel veilig zijn en of deze in andere gebouwen tot dezelfde problemen kunnen leiden.

Adviesbureau Hageman heeft direct na het ongeval in Eindhoven een onderzoek ingesteld en onderzocht wat de oorzaken zijn van het vallen van de vloer. Daarna hebben zij samen met Binnenlandse zaken een stappenplan opgesteld, voor onderzoek aan gebouwen die na 1999 zijn opgeleverd met een breedplaatvloer van geprefabriceerde breedplaten (al dan niet voorzien van gewichtsbesparende elementen.)

Geconstateerde problemen

 • Niet opgeruwde prefab betonvloer waardoor een slechte hechting ontstaat tussen de in het werkgestorte betonvloer en de prefab onderplaat.
 • Gebruik van Zelfverdichtend beton waardoor de prefab onderplaat te glad en hard is.
 • Te weinig aanhechtingsoppervlak door de gewichtsbesparende bollen.
 • Na een slechte hechting zal de onderplaat van de bovenplaat los raken en is er geen monolith geheel meer waardoor al het gewicht komt te rusten op de prefab plaat.
 • Bij grote overspanningen zal de plaat bezwijken op de niet ondersteunde naden.

Rekenmodel ABT

Krachten verdeling tussen onder en bovenplaat in de bubbeldekvloeren

Proefopstelling waarbij de plaatnaad van de prefab betonplaat bezwijkt onder druk van de betonvloer.

Wij als Ervas zijn betrokken bij de Uitvoerende deel van de Keten die in gang wordt gezet nadat er geconstateerd wordt dat het gaat om een bovengenoemde vloer.  Samen met onze constructieve partner zorgen wij voor een geheel advies.

Advies stappenplan.

 • Het te versterken oppervlak visueel beoordelen.
 • Uitvoeringsmogelijkheden
 • Aanwezigheid van scheuren.
 • Oneffenheden (plaatnaden liggen in de praktijk niet altijd vlak)
 • Obstakels (leidingwerk, ophangingen, installaties, doorvoeren, sparingen, etc.)
 • Bij belemmering wordt direct gekeken naar eventuele uitwijkmogelijkheden om dit vervolgens te vertalen naar de constructeur ter aanpassing van het ontwerp.
 • Door korte lijnen en een duidelijke vertaalslag tussen theorie en praktijk kunnen wij dit met een goede samenwerking tot een geheel maken.

Bijzonder uitgevoerde projecten en oplossingen:

1. Boren van anker door de bollen.

Boren van ankers in een ingericht kantoor.

Ervas voert de werkzaamheden uit in bestaande gebouwen

Doorsnede tekening van de constructie oplossing

 

2. Lijmwapening plakken op plaat naden onderzijde vloer met indien nodig bevonden hoeklijn ankers.

Ervas brengt Lijmwapening aan op bijna onmogelijke locatie boven bestaand klimaat plafond

De versterking van de constructie die door ons is uitgevoerd is na afwerking niet meer zichtbaar

Ook in de moelijke situaties lost Ervas het op.

 

 

Lijmwapening plakken parkeergarage in het zicht.

Zelfs in het zicht zittende externe wapenig wordt meegespoten in de kleuren van het plafond.

Terug naar overzicht