Een bijzonder maatwerk in trappenhuis

Een trappenhuis bij een flat in Halfweg vertoonde ernstige roestuitbloei uit de betonbalken waar de trappen op rusten. In het verleden waren de trappen gezet op stalen hoeklijnen. Zowel de draagbalken als de boutverbindingen van de hoeklijnen vertoonde ernstige roestvorming. Onderzoek toonde aan dat er sprake was van ernstige chloride aantasting en dat meer dan 60 % van de wapening was verdwenen.

  

Wapening van de aangetaste betonbalken                              Hoeklijnen waar de trappen op rusten

 Aan Ervas werd gevraagd dit op te lossen. Om bij de te herstellen balken te komen zaten de trappen echter in de weg, de trappen er uit takelen was niet mogelijk in verband met het betondak.  Doordat de stalen hoeklijnen ooit in het werk waren aangebracht, was opnieuw aanbrengen na herstel bij de inwendige hoek niet mogelijk.
Ervas bedacht een plan om de gehele trappen en de tussenbordessen te ondersteunen, zodat de betonnen verrdiepingsbalken verwijderd konden worden.
Daarna is de nieuwe betonbalk met de wapening zo ontworpen dat de stalen hoeklijnen niet meer nodig waren. Na uitvoering van onze werkzaamheden konden de bewoners weer met een gerust hart over de trappen hun woning bereiken.

                           

    ervas balk met wapenin trappen huis

   Betonbalk tussen de trappen uit verwijderd                             Onderstempeling ook voor de stalen kist

   

Bordes met zwevende trappen                                            

   

Wapening en volstorten van de kist                                    Aanbrengen van de wapening volgens plan                           

  

Binnen hoek opgevangen door nieuwe betonbalk           Gestorte balk uit de kist die nog afgewerkt moet worden