Constructief verstevigen met Lijmwapening

Ervas herstelt parkeerdek van nieuwbouw winkelcentrum

Ervas heeft met constructieve partner een plan gemaakt om de onvoldoende stevige vloer van de parkeergarge constructief te versterken. Bij controle berekeningen bleek dat in de betonconstructie te weinig wapening was aangebracht. De versteviging is gedaan met lijmwapening om zo de hoogte in de parkeergarage te behouden en geen extra staal of beton toe te hoeven voegen. Nadat onze constructieve partner de gegevens van de vloer krijgt wordt er een prognose gemaakt van het aantal te plakken lijmwapenening. Hierna worden door Ervas hechtsterkte proeven uitgevoerd om zo te bepalen of het beton goed genoeg is voor lijmwapening. Bij dit werk is nog een extra proef gedaan om te controleren of de in deze situatie toegepaste lamel ook voldeed aan de sterkte. Zoals te zien op de onderste foto wordt inplaats van de lamel het beton kapot getrokken, wat betekent dat de lamel dus danige hechting heeft dat deze volledig meedoet met de constructie.

Uit de berekeningen bleek dat het toepassen van Ervas lijmwapening een goede oplossing zou zijn voor het oplossen van de constructieve problemen met de bestaande wapening, zonder dat het uiterlijk van de parkeergarage verandert.

Om een goede verbinding tussen het beton en de aan te brengen lijmwapening te creëren is een juiste voorbehandeling noodzakelijk.

 

 

Ervas constructieve oplossing lijmwapening

Door het aanbrengen van de Ervas koolstoflijmwapening wordt het bestaande veldmoment verhoogd tot de gewenste waarde met een extra zekerheid.

Om er zeker van te zijn dat de krachten in het beton op de juiste wijze worden overgebracht op de Ervas lijmwapening, worden bij elk werk controles uitgevoerd zodat aantoonbaar de voorgeschreven waarden zijn gegarandeerd. De door ons toegepaste verlijming haalt waarden meer dan 3,5 N/mm2. De betrouwbaarheid en de zekerheid die Ervas kon bieden waren voor de opdrachtgever de doorslag om Ervas als partner te nemen in dit proces.