Ervas herstelt beton van monumentale Keenesluis

Vanuit de combinatie Waterschap/ aannemer is Ervas gevraagd het betonherstel uit te voeren aan de Keenesluis in Standdaarbuiten. Tijdens groot onderhoud aan de monumentale sluis bleek het beton dat in latere aanpassingen aangebracht is beschadigd te zijn.

Een te lage betondekking bleek hier voornamelijk de grote oorzaak te zijn. Dit was tijdens de vooronderzoeken vanuit het waterschap niet voorzien omdat deze betonschades zich in de diepste delen van de sluis bevonden.

 

 

Hier was dan ook niet alleen het specialisme betonherstel van Ervas voor belang maar ook de flexibiliteit, de sluis was voor het groot onderhoud droog gelegd en herstel moest snel en adequaat uitgevoerd worden.

Voor de bereikbaarheid zijn er eerst steigers geplaatst waarna de werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd konden worden.

Nadat er voldoende hechting is worden de uitgehakte plekken met een polymeer gemodificeerde cement gebonden reparatiemortel handmatig gerepareerd. Daarna worden de reparaties en eventuele uitgewassen grindbeton elementen afgewerkt. Dit doet Ervas door gebruik te maken van extra kleur toevoegingen of speciaal uitgezocht grind, om zo een goed resultaat te realiseren.  Na dit proces kan de sluis er weer 250 jaar tegen aan.

Op de foto hierboven is goed te zien hoe de wapenings staven zijn vrij gehakt en behandeld met Ervas voorstrijk om zo een sterke hechting te krijgen.

Een van de diepere delen van de sluis waar duidelijk zichtbaar is dat ook de bereikbaarheid flexibiliteit verwacht.

De vakman van Ervas herstelt het oude beton.

  

Terug naar overzicht