Verbeteren kwaliteit van constructies

De kwaliteit van een constructie is in sommige gevallen niet van het gewenste niveau. Zo kan de spanning op het wapeningsstaal te groot zijn, kan de constructie vermoeid zijn of kunnen zich scheuren vormen in de constructie. Het oplossen van een dergelijk probleem kan ingewikkeld

lijmwapening in Emirates Palace Hotel    lijmwapening in Emirates Palace Hotel 2
In het Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten is lijmwapening aangebracht ter verbetering van de kwaliteit van de constructie.

en kostbaar lijken, maar met de juiste kennis hoeft dit niet het geval te zijn. Door lijmwapening op de juiste manier toe te passen kan in veel gevallen een snelle, adequate en goedkope oplossing worden geboden. Zodoende wordt de kwaliteit van de constructie naar het gewenste niveau gebracht zonder dat er gecompliceerde ingrepen aan te pas hoeven te komen.